Osnovano suradničko vijeće značajnog krajobraza Gajna

DSC_0123

Suradničko vijeće krajobraza Gajna

U prostorijama info centra Stan na Gajni, u ponedjeljak, 20. srpnja, osnovano je Suradničko vijeće značajnog krajobraza Gajna. Ovo suradničko vijeće je prvo tijelo toga tipa osnovano u Brodsko-posavskoj županiji, te jedno od rijetkih u Hrvatskoj. ‘Sava kultura NATURA’ projekt je koji se provodi u sklopu programa pretpristupne pomoći IPA 2011- Potpora organizacijama civilnog društva u razvoju partnerstva za održivo korištenje zaštićenih područja u Hrvatskoj, uključujući potencijalna NATURA 2000 područja. Projekt je financiran sredstvima EU-a, a sufinanciran sredstvima Ureda za udruge Republike Hrvatske. Jedna od bitnih aktivnosti u projektu je i osnivanje suradničkih vijećauz zaštićena područja kako bi, uz samo stanovništvo vezano uz zaštićena područja, i ostali dionici u drugim sektorima mogli doprinijeti uspješnijem upravljanju.

Tek nekoliko zaštićenih područja u Republici Hrvatskoj ima osnovana takva savjetodavna i participativna tijela. Prvo takvo u Brodsko-posavskoj županiji vezano je uz značajni krajobraz Gajnu kao uspješan primjer dugogodišnje suradnje civilnog i javnog sektora na tom području, a osnivač mu je Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Brodsko-posavske županije – Natura Slavonica. U cilju pomirenja različitih potreba i interesa korisnika Gajne, zaštite prirodnih i kulturnih vrijednosti, očuvanja tradicije te održivih gospodarskih i rekreativnih djelatnosti suradničko vijeće djeluje kao platforma za komunikaciju pravnih i fizičkih osoba čije je djelovanje vezano za Gajnu. Visoki odaziv institucija i pojedinaca te živa i konstruktivna rasprava pokazali su kako zaista postoji potreba za ovakvim forumima i pružili dobru osnovu za daljnje sastanke i rad vijeća.

Nositelj projekta Sava kultura Natura je Zelena akcija iz Zagreba uz partnere – Brodsko ekološko društvo-BED, Javnu ustanovu za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Brodsko-posavske županije – Natura Slavonica, Javnu ustanovu za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Zagrebačke županije Zeleni prsten i Javnu ustanovu za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Sisačko-moslavačke županije.

DSCN0095

DSCN0115

letak

DSC_0123Share |