Prikupljanje baznih podataka za učinkovitu provedbu Nacionalne strategije za uključivanje Roma

foto ljudska prava hr

Projekt “Prikupljanje i praćenje baznih podataka za učinkovitu provedbu Nacionalne strategije za uključivanje Roma” koji predstavlja jedan u nizu napora da se osigura cjelovito i učinkovito ostvarivanje ljudskih prava te poboljšanje i olakšanje aktivnog i potpunog sudjelovanja romske nacionalne manjine u gospodarskom, kulturnom i društvenom životu hrvatskog društva, čuvajući vlastiti identitet, kulturu i tradiciju, predstavljen je u srijedu u Zagrebu.  Skup su pozdravili i otvorili Bahrija Sejfić, pomoćnica ravnatelja Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade RH i saborski zastupnik Veljko Kajtazi  Projekt traje 18 mjeseci, odnosno od veljače ove, do kolovoza 2018. godine, a omogućit će kvalitetnije praćenje, ali i oblikovanje precizno definiranih mjera za poboljšanje položaja romske populacije, kako na nacionalnom, tako i lokalnom i regionalnom nivou.

Naime, glavna aktivnost projekta uključuje veliko terensko istraživanje u romskim zajednicama diljem Hrvatske. Istraživanje se provodi kroz dvije faze, pa će tako u prvoj biti definirane sve zajednice u kojima žive pripadnici romske nacionalne manjine te opisane značajke stanovništva na tim lokalitetima i osnovni infrastrukturni i drugi uvjeti u tim zajednicama. U drugoj fazi će se provesti veliko anketno istraživanje s pripadnicima romske populacije, koje služi utvrđivanju stvarnih potreba i prepreka za uključivanje romske nacionalne manjine na svim razinama te intervjui s brojnim relevantnim dionicima, kako u romskoj zajednici, tako i na razini institucija. Provoditelji projekta naglašavaju da je za uspjeh ovog istraživanja ključno sudjelovanje pripadnika romske nacionalne manjina – kao ispitanika, anketara i podrške na terenu.
Projekt provode tvrtka Ecorys d.o.o. i udruga Centar za mirovne studije u korist Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske, a financiran je kroz program IPA 2012 Europske unije.


Share |