Priopćenje iz županije o onečišćenju zraka u Slavonskom Brodu

Onečišćenja prelaze sve granice

Posljednjih dana smo svjedoci osobito izraženog zagađenja zraka. Mjerenja su zabilježila povišene koncentracije sumporovodika u epizodnoj situaciji u posljednjih četrnaest uzastopnih dana u prijepodnevnim satima, a rezultirali su s vrlo neugodnim mirisima koji se zadržavaju i šire gradom te u velikoj mjeri utječu na kvalitetu života i stalni osjećaj „kontinuiranog smrada“. Na žalost, to je posljedica u najvećoj mjeri, redovnog rada Rafinerije u Brodu u kombinaciji sa meteorološkim prilikama. Izmjerene granične vrijednost su intervalu od nekoliko jutarnjih sati uzastopno, daleko premašivale propisanu vrijednost od 7 μg/m 3 koja je propisana u skladu s kriterijem kvalitete života. Neugodni mirisi počinju se osjećati već kod izmjerenih vrijednosti od 2-3 μg/m 3 kada se ne vodi kao izmjereno prekoračenje granične vrijednosti, ali pogoršava uvjete kvalitete života i kod ljudi izaziva neugodu i osjećaj da su stalno izloženi visokim razinama onečišćenja. Time je znatno narušena kvaliteta života i nije nikakva utjeha da o utjecaju na zdravlje Svjetska zdravstvena organizacija govori o znatno većim vrijednostima koncentracija.

U izvješćima o kvaliteti zraka utvrđeno je kako je zrak II. kategorije, odnosno onečišćen sumporovodikom kao i lebdećim česticama. Mala je utjeha da je zrak procijenjen kao čist na osnovu benzena, sumporovog i dušikovog dioksida, te ozona. Sve dok je zrak onečišćen i događaju se ovakve epizode sa sumporovodikom cijele godine, i sve dok postoje iskakanja zimi poput ovih benzena i sumpornog dioksida, potrebno je trajno riješiti problem onečišćenja u Slavonskom Brodu i okolici, i to nam je prioritet.

Problem zagađenja je evidentan a to ima za posljedicu brojne negativnosti. Još uvijek nije dokazano vrijednosno kolike su štete, ali svakako ima posljedica i samim time što je stvorena negativna slika o cijelom našem području a ne samo za područje grada Slavonskog Broda. Naravno, kada se vijesti odavde svode samo na stanje u zraku, tada nas potencijalni investitori vjerojatno zaobilaze bojeći se neželjenih posljedica. Pokrenute su aktivnosti i na nivou ministarske i državne razine, te svakako inzistiramo na učinkovitijem i bržem rješavanju ovog problema za dobrobit svih nas.

 

 Share |