Proračun i gospodarstvo središnje teme Županijske skupštine

Foto bpz

Sjednica županijske skupštine započela je Aktualnim satom nakon usvajanja Dnevnog reda današnje i Zapinika o radu prošle Sjednice. Pod predsjedavanjem predsjednika ŽS Pere Ćosića, i u nazočnosti župana Danijela Marušića njegovog zamjenika Stjepana Bošnjakovića kao i 38 aktualnih vijećnika, u nešto više od sat vremena planiranih za ovu točku, vijećnici su postavljali razna pitanja iz djelokruga lokalne smouprave. Kao i do sada ptanja koja su postavljali vijećnici najviše su se ticala komunalne infrastukture, pa je tako jedno od vijećničkih pitanja bilo kada će i na koji način biti uspostavljen Azil za napuštene životinje za područje Brodsko-posavske županije, kada će se izvršiti snacija ceste Donja Vrba – Zadubravlje u naselju Klis, te kada će na istoj cesti biti izgrađeno predviđeno ugibalište. Kako poboljšati zvučnu izolaciju u blizini autoceste te što je s projektom počistača otpadnih voda u Vrbljanima samo su neka od pitanja s područja infrastrukture koja su tijekom Aktualnog sata postavljali vijećnici županu, njegovim zamjenicima.

Temeljem postavljenih pitanja, tijekom uvodnog dijela današnje Sjednice moglo se saznati kako Brodsko-posavska županija intezivno radi na projektu prekogranične suradnje s ciljem prevencije poplava putem Civilne zaštite kao i na realizaciji projekta Luke Brod kao kapitalnog infrastrukturnog projekta ne samo za razvoj Slavonskog Broda već i županije i njenih općina u cjelini. Osim toga, a putem Upravnog odjela za zaštitu okoliša, radi se i na turističkoj afirmaciji Prašnika kao zadnje prašume u Europi, dok se putem projekta „Pomoćnik u nastavi „i ove godine putem Brodsko-posavske županije osigurava pomoć u nastavi za učenike s teškoćama u razvoju.

Na neka pitanja župan i njegovi pročelnici odgovorili su vijećnicima tijekom sjednice , dok će na neka, zbog kompleksnosti tematike i opširnosti podataka biti odgovoreno pismenim

Pod Kadrovskim pitanjima Županijskoj skupštini prisegu su danas dali vijećniciKatica KneževićiIvan Šmit,koji su na te pozicije imenovani nakon što su dosadašnji vijećnici Ružica Vidaković i Davor Vlaović iz osobnih razloga svoje mandate stavili u mirovanje.

Jedna od važnijih točaka današnje sjednice bilo je izvješće o planiranim i ostvarenim prihodima i primicima i izvršenim rashodima i izdacima Proračuna Brodsko-posavske županije za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2017. s Prijedlogom polugodišnjeg obračuna Proračuna.

Prilikom obrazlaganja ove točke, pročelnik za financije dr.sc. Ivan Lukić naglasio je kako su u prvih šest mjeseci ove godine prihodi i primici proračuna Brodsko-posavske županije realizirani u ukupnom iznosu od 276.669.893,59 kuna. Uzevši u obzir planiranu svotu proračunskih sredstava za cijelu godinu, a koja iznosi 618.457.189,82 kuna, onda je vidiljivo kako je godišnja planska veličina realizirana u iznosu 44,74 posto.

U nastavku današnje sjednice Županijske skupštine usvojene i ostale točke Dnevnog reda:

1.Analiza poslovanja gospodarstva Brodsko-posavske županije u 2016. s dostupnim pokazateljima za 2017. godinu

2.Prijedlog strategije razvoja ljudskih potencijala Brodsko-posavske županije 2016. – 2020.

3.

a.Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Županijske uprave za ceste Brodsko-posavske županije za 2017.

b.Prve izmjene i dopune Financijskog plana Županijske uprave za ceste Brodsko-posavske županije za 2017. i projekcija za 2018. i 2019.

c.Izmjene i dopune Plana izvanrednog održavanja i građenja županijskih ii lokalnih cesta u 2017.

4.

a.Prijedlog odluke o prihvaćanju pristupanja Požeško-slavonske županije i Sisačko-moslavačke županije kao novih članova društva Centar za gospodarenje otpadom Brodsko-posavske županije d.o.o.

b.Prijedlog društvenog ugovora Regionalnog centra za gospodarenje otpadom Šagulje d.o.o. – davanje suglasnosti

5.Prijedlog plana zdravstvene zaštite Brodsko-posavske županije

6.Statut Opće bolnice Dr. Josip Benčević Slavonski Brod – davanje suglasnosti

7.Statut Opće bolnice Nova Gradiška – davanje suglasnosti

8.Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija za investicijsko ulaganje, investicijsko i tekuće održavanje zdravstvenih ustanova, te informatizaciju zdravstvene djelatnosti u 2017. na području Brodsko-posavske županije

9.Izvješće o korištenju obnovljivih izvora energije na području Brodsko-posavske županije

10.Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o ustanovljenju zajedničkih otvorenih lovišta na području Brodsko-posavske županije

 Share |