Natjecanje škola „Navike promijeni – školu opremi“

foto BPŽ

U cilju promocije energetske učinkovitosti i uštede energije i vode, u školama na području Brodsko-posavske županije (Hrvatska) i Tuzlanskog kantona (Bosna i Hercegovina), organiziramo natjecanje škola „Navike promijeni – školu opremi“. Natjecanje se organizira u okviru projekta PAMETNE ŠKOLE u suradnji između Centra za razvoj i podršku (CRP) iz Tuzle (BiH), Brodsko-posavske županije i Upravnog odjela za obrazovanje, šport i kulturu Brodsko-posavske županije (HR), Zelene akcije iz Zagreba (HR), Brodskog ekološkog društva-BED-a iz Slavonskog Broda (HR), Vlade Tuzlanskog kantona i Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta Tuzlanskog kantona (BiH).

Inovativnim umom do pametnih škola“ ili skraćeno „PAMETNE ŠKOLE“ naziv je 1,6 milijuna eura vrijednog prekograničnog projekta koji se financira iz INTERREG IPA CBC programa prekogranične suradnje Hrvatska – Bosna i Hercegovina – Crna Gora 2014.-2020. U projektu se već vrši energetska obnova osnovne škole u Sibinju a planiraju se i takmičenja u IT/tehničkim inovacijama na području obnovljivih izvora energije, dva sajma inovacija/solarna festivala koja će se održati u novo-opremljenim solarnim laboratorijima škola-pobjednica, sedmodnevni ljetni kampa mladih inovatora, dva šestodnevna seminara za obuku energetskih menadžera iz projektnog područja te prateći prekogranični okrugli stolovi i forumi, svi s fokusom na okolišne, financijske i poslovne koristi povećanja energetske učinkovitosti u građevinarstvu.

Navike promijeni – školu opremi“ je natjecanje u uštedi energije i vode. Tokom natjecanja škole će nam pokazati da energiju i vodu u svojim objektima mogu uštedjeti bez ikakvih dodatnih investicija, te da potrošnju znatno mogu smanjiti samo promjenom svog ponašanja.

Poziv za učešće na natjecanju objavljen je 26.9.2017. godine, a svoje prijave škole mogu dostaviti najkasnije do 3. studenoga 2017. godine. Prijavni obrasci se mogu preuzeti na web stranicama:

www. crp.org.ba, www.zelena-akcija.hr, www.bpz.hr , www.vladatk.kim.ba ili www.bed.hr .

Nakon završetka takmičenja proglasit ćemo dvije škole pobjednice i to jednu u Brodsko–posavskoj županiji (HR) i jednu u Tuzlanskom kantonu (BiH).

Škole koje pobijede nagradit ćemo sa:

  • fotonaponskim sustavom za proizvodnju električne energije;

  • solarnim laboratorijem koji ćemo u suradnji s učenicima opremiti s mnogo korisnih stvari za školu (npr. solarno drvo, solarna klupa, solarni roštilj ili solarne lampe).

Sve škole koje budu sudjelovale u takmičenju će od organizatora dobiti pismo zahvale.

Pozivamo sve osnovne i srednje škole da se prijave na ovo zanimljivo i korisno natjecanje!Share |