Četvrta sjednica Županijske skupštine, 14. studenog

foto sbonline

Sjednica će se održati 14. studenog 2017. godine s početkom u 9,00 sati

u Velikoj vijećnici županijske uprave i samouprave u Slavonskom Brodu, Ulica Petra Krešimira IV br.1.

Za sjednicu se predlaže sljedeći dnevni red:

-usvajanje Zapisnika o radu 3. sjednice Županijske skupštine

 1. Aktualni sat
 2. Kadrovska pitanja
 3. Prijedlog rješenja o razrješenju i imenovanju članova Povjerenstva za nadzor nad radom mrtvozornika na području Brodsko-posavske županije
 4. Davanje mišljenja za imenovanje načelnika Policijske uprave brodsko-posavske
 5. Izvješće o radu Župana Brodsko-posavske županije za razdoblje siječanj-lipanj 2017.
 6. Program rada Županijske skupštine za 2018.
 7. Informacija o aktivnostima i provedbi projekata u djelatnosti obrazovanja i kulture (projektne aktivnosti u 2017.)
 8. Prijedlog zaključka o davanju mišljenja na Izmjene i dopune Mreže javne zdravstvene službe
 9. Davanje suglasnosti na Sporazum o preuzimanju radnika između Opće bolnice „Dr. Josip Benčević” Slavonski Brod i Opće bolnice Nova Gradiška
 10. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti Općoj bolnici Nova Gradiška za zaključivanje ugovora o nabavi MSCT uređaja za Odjel kliničke radiologije
 11. Davanje prethodne suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Gimnazije Nova Gradiška 

 

Sjednice Županijske skupštine su javne. Građani i najviše po tri predstavnika zainteresiranih pravnih osoba, imaju pravo prisustvovati sjednici Skupštine.

Građani i pravne osobe dužni su najaviti svoju nazočnost odnosno nazočnost svojih predstavnika na sjednici Županijske skupštine u pisanom ili elektroničkom obliku najkasnije tri dana prije održavanja sjednice. Građani su dužni navesti broj osobne iskaznice i OIB, a pravne su osobe dužne navesti imena i prezimena osoba koje će prisustvovati sjednici, te brojeve njihovih osobnih iskaznica i OIB-e (uz dodatnu dostavu OIB-a ili matičnog broja pravne osobe).

Osobe koje su dobile dopuštenje predsjednika Županijske skupštine za prisustvovanje sjednici, mogu prisustvovati sjednici uz predočenje osobne iskaznice ili druge identifikacijske isprave.

Najveći mogući broj osoba koje mogu pratiti sjednicu Skupštine je pet. U slučaju prevelikog interesa, predsjednik Županijske skupštine će prilikom izdavanja dopuštenja za prisustvovanje sjednici voditi računa o redoslijedu zaprimanja prijava.Share |