Kategorija: Županija

Otvoren šesti Forum poljskih i hrvatskih regija

Foto Bpž.hr

U Torunu je 12. listopada otvoren šesti po redu Forum poljskih i hrvatskih regija koji okuplja predstavnike regionalne samouprave i gospodarstvenike s ciljem razmjene iskustva i uspješne suradnje u budućnosti. „Drago mi je da smo se i šestu godinu zaredom okupili kako bi razmijenili svoja iskustva, porazgovarali o važnim temama, a što je najvažnije, donijeli neka rješenja i preporuke kako bi jedinice lokalne i regionalne samouprave osnažile svoju ulogu nositelja razvoja Poljske i Hrvatske, a samim time i Europe”, obratio se okupljenima Goran Pauk, šibensko-kninski župan i predsjednik Hrvatske zajednice županija.

Ovogodišnji domaćin, maršalek kujawsko-pomorskog vodjvodstva Piotr Calbecki otvorio je forum: „Poljska i Hrvatska su zemlje koje se jako dobro razumiju i koje se suočavaju sa sličnim prilikama i izazovima. Uspješna regionalna politika unutar zemlje, a osobito van njenih okvira, otvara nove mogućnosti u kreiranju i provedbi kulturnih, gospodarskih, političkih i drugih važnih komponenata politike Europske unije.” Naglasio je i da će ova suradnja biti pokazatelj jesmo li na dobrom putu, a kao jednu od važnijih tema ovog susreta istaknuo je novu perspektivu financiranja nakon 2020. godine.

Maršalek zapadno-pomorskog vojvodstva i predsjednik Saveza vojvodstava Republike Poljske Olgierd Geblewicz istaknuo je upravo grad Torun kao posebno mjesto susreta s obzirom da se radi o gradu u kojem prošlost susreće sadašnjost i gradu koji je pravi primjer razvitka uz pomoć fondova Europske unije. „Prošlo je šest godina otkad je Jacek Protas, sadašnji potpredsjednik Odbora za lokalnu i područnu samoupravu i regionalnu politiku u Sejmu Republike Poljske, a tadašnji maršalek mazovjeckog vojvodstva, prvi puta pozvao predstavnike hrvatskih županija kako bi razgovarali o kreiranju zajedničkih politika. Na početku smo se osjećali kao starija braća koja pomažu Hrvatskoj. Danas stremimo istom cilju – snažnoj i zajedničkoj Europi, gledanu kroz široku perspektivu koja uključuje izgradnju infrastrukture, revitalizaciju, poticanje agroturizma i mnogih drugih područja”.

Jacek Protas je kao jedan od inicijatora poljsko-hrvatskog prijateljstva istaknuo da mu je drago jer Hrvatska i danas aktualno sudjeluje u raspravi o EU politikama nakon 2020.: „Važno je da se zemlje u razvoju poput Poljske i Hrvatske nastave povezivati i napredovati.”

„Hrvatska bi trebala valorizirati jadransku dimenziju te povezati turizam sa svim gospodarskim granama. Samo je ove godine Hrvatsku posjetilo 800 000 poljskih turista”, istaknula je Andrea Bekić, veleposlanica Republike Hrvatske u Republici Poljskoj.

Jedan od poljskih primjera dobre prakse je i korištenje integriranih teritorijalnih ulaganja kako bi se ostvario stabilan i ravnomjeran rast svih regija, o čemu će biti govora u narednim danima Foruma.

 

Sastanak slavonskih župana u Osijeku

foto BPŽ.hr

U Osijeku je na poziv župana Osječko-baranjske županije Ivana Anušića održan kolegij slavonskih župana, s ciljem pripreme zajedničkih projekata u sklopu Projekta Slavonija, Baranja i Srijem. Istočna Hrvatska najnerazvijenija je regija u Hrvatskoj, a 2,5 milijarde eura koliko je na raspolaganju iz projekta Slavonija, Baranja i Srijem potrebno je sustavno i strateški uložiti u razvoj regije. Svih pet slavonskih županija ima sličnu problematiku kad je u pitanju iseljavanje, prometna i poljoprivredna infrastruktura te gospodarstvo. Cilj prvog zajedničkog kolegija bio je odrediti smjer u kojem se Istočna Hrvatska u nadolazećem razdoblju treba razvijati kako bi se zaštitila i razvijala obiteljska poljoprivredna gospodarstva, kako bi zaustavili iseljavanje sela te potakli ulaganja u gospodarstvo.

Osim poziva i natječaja koji su otvoreni kroz projekt Slavonija, župani su danas razgovarali i o drugim infrastrukturnim i gospodarskim projektima koji su od velike važnosti za Istočnu Slavoniju.

„ Mi kao župani zatražili smo inicijativu od načelnika i gradonačelnika s područja naših županija kad su u pitanju njihovi projekti i ponudili im županijsku potporu u pripremi i planiranju istih, tako smo danas na sastanku župana i mi definirali određene inicijative s kojima ćemo krenuti prema Savjetu za Slavoniju, Baranju i Srijem i Vladi RH. Želja nam je staviti naglasak na razvojne i gospodarske projekte koji će u konačnici rezultirati novim radnim mjestima u poljoprivredi, gospodarstvu i turizmu i na taj način podići životni standard stanovnika Istočne Hrvatske.” – rekao je župan Anušić.

Sljedeći sastanak pet slavonskih župana bit će održan uoči 3. sjednice Saveza za Slavoniju, Baranju i Srijem, koja će se održati u Slavonskom Brodu.

 

Proračun i gospodarstvo središnje teme Županijske skupštine

Foto bpz

Sjednica županijske skupštine započela je Aktualnim satom nakon usvajanja Dnevnog reda današnje i Zapinika o radu prošle Sjednice. Pod predsjedavanjem predsjednika ŽS Pere Ćosića, i u nazočnosti župana Danijela Marušića njegovog zamjenika Stjepana Bošnjakovića kao i 38 aktualnih vijećnika, u nešto više od sat vremena planiranih za ovu točku, vijećnici su postavljali razna pitanja iz djelokruga lokalne smouprave. Kao i do sada ptanja koja su postavljali vijećnici najviše su se ticala komunalne infrastukture, pa je tako jedno od vijećničkih pitanja bilo kada će i na koji način biti uspostavljen Azil za napuštene životinje za područje Brodsko-posavske županije, kada će se izvršiti snacija ceste Donja Vrba – Zadubravlje u naselju Klis, te kada će na istoj cesti biti izgrađeno predviđeno ugibalište. Kako poboljšati zvučnu izolaciju u blizini autoceste te što je s projektom počistača otpadnih voda u Vrbljanima samo su neka od pitanja s područja infrastrukture koja su tijekom Aktualnog sata postavljali vijećnici županu, njegovim zamjenicima.

Temeljem postavljenih pitanja, tijekom uvodnog dijela današnje Sjednice moglo se saznati kako Brodsko-posavska županija intezivno radi na projektu prekogranične suradnje s ciljem prevencije poplava putem Civilne zaštite kao i na realizaciji projekta Luke Brod kao kapitalnog infrastrukturnog projekta ne samo za razvoj Slavonskog Broda već i županije i njenih općina u cjelini. Osim toga, a putem Upravnog odjela za zaštitu okoliša, radi se i na turističkoj afirmaciji Prašnika kao zadnje prašume u Europi, dok se putem projekta „Pomoćnik u nastavi „i ove godine putem Brodsko-posavske županije osigurava pomoć u nastavi za učenike s teškoćama u razvoju.

Na neka pitanja župan i njegovi pročelnici odgovorili su vijećnicima tijekom sjednice , dok će na neka, zbog kompleksnosti tematike i opširnosti podataka biti odgovoreno pismenim

Pod Kadrovskim pitanjima Županijskoj skupštini prisegu su danas dali vijećniciKatica KneževićiIvan Šmit,koji su na te pozicije imenovani nakon što su dosadašnji vijećnici Ružica Vidaković i Davor Vlaović iz osobnih razloga svoje mandate stavili u mirovanje.

Jedna od važnijih točaka današnje sjednice bilo je izvješće o planiranim i ostvarenim prihodima i primicima i izvršenim rashodima i izdacima Proračuna Brodsko-posavske županije za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2017. s Prijedlogom polugodišnjeg obračuna Proračuna.

Prilikom obrazlaganja ove točke, pročelnik za financije dr.sc. Ivan Lukić naglasio je kako su u prvih šest mjeseci ove godine prihodi i primici proračuna Brodsko-posavske županije realizirani u ukupnom iznosu od 276.669.893,59 kuna. Uzevši u obzir planiranu svotu proračunskih sredstava za cijelu godinu, a koja iznosi 618.457.189,82 kuna, onda je vidiljivo kako je godišnja planska veličina realizirana u iznosu 44,74 posto.

U nastavku današnje sjednice Županijske skupštine usvojene i ostale točke Dnevnog reda:

1.Analiza poslovanja gospodarstva Brodsko-posavske županije u 2016. s dostupnim pokazateljima za 2017. godinu

2.Prijedlog strategije razvoja ljudskih potencijala Brodsko-posavske županije 2016. – 2020.

3.

a.Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Županijske uprave za ceste Brodsko-posavske županije za 2017.

b.Prve izmjene i dopune Financijskog plana Županijske uprave za ceste Brodsko-posavske županije za 2017. i projekcija za 2018. i 2019.

c.Izmjene i dopune Plana izvanrednog održavanja i građenja županijskih ii lokalnih cesta u 2017.

4.

a.Prijedlog odluke o prihvaćanju pristupanja Požeško-slavonske županije i Sisačko-moslavačke županije kao novih članova društva Centar za gospodarenje otpadom Brodsko-posavske županije d.o.o.

b.Prijedlog društvenog ugovora Regionalnog centra za gospodarenje otpadom Šagulje d.o.o. – davanje suglasnosti

5.Prijedlog plana zdravstvene zaštite Brodsko-posavske županije

6.Statut Opće bolnice Dr. Josip Benčević Slavonski Brod – davanje suglasnosti

7.Statut Opće bolnice Nova Gradiška – davanje suglasnosti

8.Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija za investicijsko ulaganje, investicijsko i tekuće održavanje zdravstvenih ustanova, te informatizaciju zdravstvene djelatnosti u 2017. na području Brodsko-posavske županije

9.Izvješće o korištenju obnovljivih izvora energije na području Brodsko-posavske županije

10.Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o ustanovljenju zajedničkih otvorenih lovišta na području Brodsko-posavske županije

 

 

Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi BPŽ

foto bpž

BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA

Upravni odjel za obrazovanje, šport i kulturu

na temelju članka 1. i 10.a Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine” 47/90., 27/93. i 38/09.) i članka 3. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o ustrojstvu i djelokrugu županijskih upravnih tijela („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije” 17/08.) i Pravilnika o utvrđivanju uvjeta, kriterija i postupka za ostvarivanje prava pravnih osoba iz područja kulture, tehničke kulture, sporta i tiskanih i elektroničkih medija na sufinanciranje programa i Proračuna Brodsko-posavske županije („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije” 3/15.), ( u nastavku Pravilnik) objavljuje

P O Z I V

ZA PREDLAGANJE PROGRAMA JAVNIH POTREBA U  KULTURI

BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE ZA 2018. GODINU

Originalni tekst poziva i obrasci za prijavu nalaze se u privitku

Poziv za predlaganje javnih potreba u kulturi za 2018. godinu

 

Županija ponovno traži pomoćnike u nastavi, natječaj

foto bpž

Javni poziv za obavljanje poslova pomoćnika u nastavi učenicima s teškoćama u razvoju.  Brodsko-posavska županija kao nositelj projekta “S osmijehom u školu 3” u sklopu natječaja “Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama, faza III.” raspisuje

JAVNI POZIV

za obavljanje poslova pomoćnika u nastavi učenicima s teškoćama u razvoju

 

I

Radno mjesto: Pomoćnik/ica u nastavi

Broj traženih osoba: 54

Mjesto rada:

Osnovna škola”Vladimir Nazor”, Adžamovci – 1 izvršitelj

Osnovna škola “Antun Matija Reljković” Bebrina – 2 izvršitelja

Osnovna škola “Matija Antun Relković”, Davor – 4 izvršitelja

Osnovna škola “Viktor Car Emin” Donji Andrijevci – 1 izvršitelj

Osnovna škola Dragalić – 4 izvršitelja

Osnovna škola “Vjekoslav Klaić” Garčin – 5 izvršitelja

Osnovna škola “August Šenoa” Gundinci – 1 izvršitelj

Osnovna škola “Mato Lovrak” Nova Gradiška – 6 izvršitelja

Osnovna škola “Ljudevita Gaja” Nova Gradiška– 1 izvršitelj

Osnovna škola Okučani – 1 izvršitelj

Osnovna škola „Stjepan Radić” Oprisavci – 1 izvršitelj

Osnovna škola „Dr. Stjepan Ilijašević” Oriovac – 2 izvršitelja

Osnovna škola “Ivan Mažuranić” Sibinj – 4 izvršitelja

Osnovna škola Sikirevci  –  2 izvršitelja

Osnovna škola “Josip Kozarac” Slavonski Šamac – 3 izvršitelj

Osnovna škola “Ivan Goran Kovačić” Staro Petrovo Selo –  7 izvršitelja

Osnovna škola “Ivan Filipović” Velika Kopanica – 3 izvršitelja

Osnovna škola Markovac Vrbova – 3 izvršitelja

Industrijsko-obrtnička škola Slavonski Brod – 1 izvršitelj

Srednja škola Matije Antuna Reljkovića Slavonski Brod– 1 izvršitelj

Tehnička škola Slavonski Brod – 1 izvršitelj

 

UVJETI:

 • Minimalno završena srednja stručna sprema
 • Nepostojanje zapreka za zasnivanje radnog odnosa u školskoj ustanovi propisanih člankom 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17).

 

Uz prijavu na javni poziv potrebno je priložiti:

 •         životopis
 •        dokaz o stručnoj spremi (preslika)
 •        domovnicu (preslika)
 •        uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci)
 •        obostrana preslika osobne iskaznice

 

 

OPIS POSLOVA:

 • Pomoć u komunikaciji i socijalnoj uključenosti
 • Pomoć u kretanju
 • Pomoć pri uzimanju hrane i pića
 • Pomoć u obavljanju higijenskih potreba
 • Pomoć u obavljanju školskih aktivnosti i zadataka
 • Suradnja s roditeljima, učiteljima/nastavnicima te vršnjacima učenika u razredu

 

RADNO VRIJEME: nepuno radno vrijeme

NAKNADA ZA PRIJEVOZ: djelomično

VRSTA UGOVORA: Ugovor o radu na određeno vrijeme do 10 mjeseci

 

II

Postupak selekcije kandidata provest će stručne službe Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.Prednost pri odabiru imat će kandidati koji posjeduju dokaz (potvrda ili certifikat) o završenom programu edukacije za poslove pomoćnika u nastavi u minimalnom trajanju od 20 sati prema minimalnim elementima programa edukacije.

 

III

S odabranim kandidatima za pomoćnika/icu u nastavi, škole će sklopiti Ugovor o raduna određeno vrijeme. Međusobna prava i obveze te detaljan opis posla koji će pomoćnik u nastavi obavljati  regulirat će se Ugovorom o radu na određeno vrijeme.

IV

Prijave se podnose na adresu:

Brodsko-posavska županija

Upravni odjel za obrazovanje, šport i kulturu

s naznakom –„ Prijava za pomoćnike u nastavi za učenike s TUR”

Petra Krešimira IV br.1, 35 000 Slavonski Brod

 

Rok za podnošenje prijava: Zaključno s danom 17.kolovoza 2017.

 

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

 

BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA

UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE,ŠPORT I KULTURU

 1. KREŠIMIRA IV br.1

35 000 SLAVONSKI BROD