Kontakt

Mile Budaka 1
35 000 Slavonski Brod
Centrala: 035/210-210
Fax: 035/210-211

DIREKTORICA

Ankica Galović, dipl. inž.
Tel: 035/210-210
E-mail: ankica@radioslavonija.hr

DIREKTOR PROGRAMA

Mario Jurković
Tel: 035/210-217
E-mail: radioslavonia@gmail.com

MARKETING

Marina Kokanović, mag. comm.
Tel: 035/ 210 231
Kristina Kajder Peić, dipl. oec.
Tel: 035/ 210 230
E-mail: marketing@radioslavonija.hr
marketingradioslavonija@gmail.com

INFORMATIVNA REDAKCIJA

Daniela Domorad
E-mail: daniela@radioslavonija.hr 
Mirna Jelić
E-mail: mirna@radioslavonija.hr
Tel: 035/210-207
Tel: 035/210-208

 


SLAVONSKA POSAVINA d.o.o.
Dr. Mile Budaka 1 , HR 35000 Slavonski Brod
MB: 01217437
OIB: 08220453686
IBAN: HR3025000091102132726
Društvo je upisano u sudski registar: Trgovački sud Slavonski Brod, MBS: 050003959
Temeljni kapital društva: 18.800,00 kn ; direktorica: Ankica Galović