Vijesti

IZVJEŠTAJ O KONCENTRACIJI PELUDA U ZRAKU

IZ ZJZ BPŽ stigli su rezultati izmjereni na mjernoj stanici Opća bolnica „Dr. Josip Benčević“, Slavonski Brod. Kvantitativnom i kvalitativnom analizom peludnih zrnaca na mikroskopskom preparatu, dobivene su sljedeće koncentracije:


                     

 

R A Z I N A  P E L U D A

DATUM

DRVEĆE

TRAVE

KOROVI

Ambrozija

01.06.2018.

Niska  koncentracija

Visoka  koncentracija

Visoka  koncentracija

0

02.06.2018.

Niska  koncentracija

Umjerena koncentracija

Visoka  koncentracija

0

03.06.2018.

Umjerena  koncentracija

Umjerena koncentracija

Visoka  koncentracija

0Za semafor: niska koncentracija - zeleno

umjerena koncentracija - žuto

visoka koncentracija - crveno

              Facebook Twitter Instagram