Vijesti

100 tisuća hrvatskih građana boluje od demencije

 Na današnji Dan Alzehimerove bolesti, porazgovarali smo sa dr. Dubravkom Ergović Novotny, psihijatricom brodske opće bolnice.

Prema procjenama, oko 100 tisuća hrvatskih građana boluje od demencije, od čega se 80% njih bori sa Alzheimerom. Svake godine, brojke samo rastu sa starenjem stanovništva, pri čemu demencija postaje javnozdravstveni problem.

Alzheimerova bolest inače je najčešći uzrok demencije u svijetu, a radi se bolesti mozga u kojoj dolazi do vidljivih promjena. Poseban problem je to što za ovu bolest nema lijeka, ona se tek može usporiti, a pritom značajno utječe na kvalitetu života. Dapače, dr. Ergović Novotny napominje da se smatra kako svaka pojava demencije kod osobe zapravo pogađa još 2 i pol osobe u njenoj bliskoj okolini, koje za pacijenta moraju brinuti jer demencija i Alzheimer zahtijevaju stalnu brigu i skrb.

Pri tome ne postoji sustavan odgovor na ovaj rašireni javnozdravstveni problem, iako su u svijetu uočeni već neki pokušaji poput sela koje je prilagođeno isljučivo za život dementnih osoba kako bi svoju starost proveli dostojanstveno, no uglavnom se radi isključivo o privatnim inicijativama, dodala je doktorica.

 

Foto: Unsplash

 

21.09.2021 12:15:00

Facebook Twitter Instagram