Vijesti

Brodska Industrijsko obrtnička škola upisuje učenike u nova zanimanja

Nakon što su uspješno prebrodili aktualnu krizu uzrokovanu epidemijom koronavirusa, u brodskoj Industrijsko obrtničkoj školi raspisali su i natječaj za upis učenika u prve razrede ove srdnje škole. 

Pravo upisa u prvi razred srednje škole imaju svi kandidati nakon završenog osnovnog obrazovanja, pod jednakim uvjetima u okviru broja utvrđenog odlukom o upisu koju za svaku školsku godinu donosi ministar nadležan za obrazovanje. Pod jednakim uvjetima u srednje škole upisuju se kandidati hrvatski državljani, Hrvati iz drugih država te djeca državljana iz država članica Europske unije.

U prvi razred srednje škole mogu se upisati kandidati koji do početka školske godine u kojoj upisuju prvi razred srednje škole navršavaju 17 godina. Iznimno, uz odobrenje Školskog odbora, u prvi razred srednje škole može se upisati kandidat do navršenih 18 godina, a uz odobrenje ministarstva nadležnog za obrazovanje kandidat stariji od 18 godina. 

Prijave i upis kandidata u prvi razred Industrijsko – obrtničke škole Slavonski Brod provodi se putem Nacionalnog informacijskog sustava prijava i upisa u srednje škole (NISpuSŠ). 

U svakome upisnom roku kandidat može prijaviti najviše 6 odabira programa obrazovanja. 

 Dokument natječaja nalazi se u prilogu

Razgovarali smo tim povodom s ravnateljem Indsutrijsko obrtničke škole Slavonski Brod, Lukom Mladinovićem: 

 
20.06.2020 11:14:00

Facebook Twitter Instagram