Vijesti

Crveni križ: Novi ugovor za projekt Ostvari! u okviru programa Zaželi

 Ravnateljica Gradskog društva Crvenog križa Slavonski Brod prof. Mirjana Matanović dana 31. prosinca 2020. godine potpisala je Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava (kodni broj: UP.02.1.1.13.0335 ) u sklopu programa zapošljavanja žena – Zaželi-faza II.

-Projekt pod nazivom Ostvari! , u cijelosti financiran od strane Europskog socijalnog fonda u iznosu od 4.768,840,00 kn .
-Trajanje Projekta je 15 mjeseci.
-Projektom je planirano zapošljavanje 53 gerontodomaćice.
-Projekt ima za cilj uključivanje žena u nepovoljnom položaju na tržište rada, što ujedno podrazumijeva borbu protiv siromaštva i smanjenje nezaposlenosti, te prevenciju prerane institucionalizacije i poboljšavanje kvalitete života krajnjih korisnika operacije, osoba u starijoj životnoj dobi, osoba u nepovoljnom položaju ili osoba s invaliditetom pružajući im podršku u svakodnevnom životu koji žive u teško dostupnim i slabo naseljenim mjestima.
-Partneri na projektu su Hrvatski zavod za zapošljavanje, područni ured Slavonski Brod i Centar za socijalnu skrb Slavonski Brod.
-Krajnji korisnici ovog projekta su starije i nemoćne osobe, osobe s invaliditetom koje nisu u mogućnosti same zadovoljiti svoje životne potrebe iz financijskih ili zdravstvenih razloga ili žive u teško dostupnim i slabije naseljenim mjestima.
-Rezultati projekta :
1. Dodatna edukacija i osposobljavanje žena starijih od 50 godina sa najviše srednjom stručnom spremom, čime će se ojačati radni potencijal jednog dijela nezaposlenih osoba.
2. Omogućava pristup zapošljavanju i tržištu rada ženama starijim od 50 godina s naglaskom na teško dostupna područja što doprinosi smanjenju nezaposlenosti.
3. Poticanje socijalne uključenosti i povećanje razine kvalitete života krajnjih korisnika.
11.01.2021 16:19:58

Facebook Twitter Instagram