Vijesti

Čuvar povijesti Brodskog Posavlja - 90 godina brodskog Muzeja

Muzej Brodskog Posavlja u 2024. godini slavi veliku obljetnicu- 90 godina otkako ga je u tadašnjem Brodu na Savi 23. siječnja 1934. godine osnovao Julije Hoffmann. 

Tada se zvao Gradski i arheološki muzej, a 1954. g. ustanova mijenja naziv kakav je i danas -  Muzej Brodskog Posavlja. Muzej se nalazi u baroknoj zgradi Gradskog magistrata iz 18. st. Uprava i postor za povremene izložbe smješteni su u novogradnji izgrađenoj uz Muzej. U tijeku je objedinjavanje muzejskog kompleksa, odnosno rekonstrukcija i dogradnja Muzeja u kojemu će biti i stalni postav.

Muzej posjeduje raznovrsnu zavičajnu građu - od fosilnih dokaza života nađenih na obroncima Dilj gore i prvih tragova čovjekova stvaralaštva s prapovijesnih lokaliteta, vrijednih nalaza iz antičke Marsonije (današnjega Slavonskog Broda) i iz srednjovjekovlja, predmeta tradicijskog rukotvorstva, nošnji, alatki i zapisa brodsko-posavske Šokadije, svjedočanstava o organizaciji i načinu života u doba Vojne krajine, o stvaranju brodskoga građanstva, razvoju gospodarstva i o političkim mijenama 20. st. do umjetnina zavičajnika.    

Povremeni muzejski časopis Vijesti izlazi od 1959. g.

Prirodoslovni odjel čuva geološko-paleontološku, mineraloško-petrografsku, botaničku i zoološku građu. Od geološko-paleontološke građe osobito su zanimljivi fosilni ostaci iz nekadašnjega Panonskog mora - fosili mekušaca, koralja, ježinaca, zubi morskih pasa te kralješci kitova, a najatraktivniji pleistocenski fosilni nalaz jest rijedak i značajan primjerak stepskog mamuta (lubanja s kljovama).

Mineraloško-petrografski materijal prikupljen je na području Dilj gore i na susjednim područjima.

Posebna vrijednost je herbar književnice Ivane Brlić-Mažuranić s primjercima bilja iz okolice Broda i drugih hrvatskih krajeva.

Arheološki odjel ima više tisuća predmeta, među kojima su vrijedni predmeti svjetskog značaja. Brodsko Posavlje obiluje važnim arheološkim nalazištima i nalazima od vremena mlađega kamenog doba do srednjeg vijeka. Među prapovijesnom građom izdvajaju se ostave (raznovrsne skupine predmeta istodobno zakopanih u zemlju) iz kasnoga brončanog doba koje svjedoče o procvatu gospodarstva i proizvodnje u to doba.

Najvažniji predmeti antičkog razdoblja su rimski svečani štitnik za potkoljenicu - knemida i rimska vojnička diploma, predmeti svjetske važnosti.

Iz srednjovjekovnog vremena potječu nalazi iz sakralnih objekata i utvrda u brodskom Posavlju.

Numizmatički odjel obuhvaća vrijedne primjerke novca iz antičkog razdoblja, srednjovjekovni i povijesni novac, te zbirku Julija Hoffmanna, osnivača Muzeja.

Etnografski odjel skuplja predmete tradicijske baštine brodskog Posavlja, koja svjedoči o načinu života i različitim oblicima narodne umjetnosti od prve polovice 19. st. do danas. To su predmeti vezani za gospodarstvo (skupljanje, pčelarstvo, lov i ribolov, obradu zemlje, uzgoj i preradu žitarica, voćarstvo i vinogradarstvo, stočarstvo), obrte i rukotvorstvo (obradu različitih materijala), nošnje i tekstil, pokućstvo, glazbala, igračke, fotografije te građa vezana za običaje, vjerovanja i narodnu medicinu.

Osobitu kulturnu važnost u tradicijskom narodnom stvaralaštvu Hrvatske ima Zbirka ponjava.

U etno parku u Beravcima smještena je moštara - ižimača za cijeđenje jabučnog soka, koja pripada Muzeju. Jedanput u godini, na folklornoj priredbi Ižimača, demonstrira se njezin rad.

U Kulturno-povijesnom odjelu čuva se građa o Slavonskom Brodu i brodskom Posavlju od 17. do 20. st.: cehovski predmeti i dokumenti; kartografska građa (planovi tvrđave Brod, dijelova grada i pojedinačnih objekata; zemljopisne karte brodskog Posavlja i Slavonije...), hladno i vatreno oružje te dijelovi vojne opreme; zastave i zastavne vrpce; sakralna građa (crkveno ruho i drugi tekstilni predmeti, crkveno posuđe, zvona, molitvenici, dokumenti); predmeti iz svakodnevnog života (pokućstvo, posuđe, odjeća, modni pribor); razglednice grada Broda i sela brodskog Posavlja od kraja 19. st. do danas te fotografije.

Odjel suvremene povijesti sadržava građu vezanu za vojnu, političku i gospodarsku povijest Slavonskog Broda i brodskog Posavlja, od početka 20. st. do danas: oružje iz Prvoga i Drugoga svjetskog rata te iz Domovinskog rata; vojne odore i opremu; zastave; odlikovanja, medalje, plakete i značke; osobne i javne dokumente vezane za djelovanje organizacija, poduzeća, političkih stranaka, povijesne fotografije osoba i zbivanja, plakate, kalendare i sitni tisak.

Posebnu cjelinu čini tehnička građa, koja obuhvaća uredsku opremu, tiskarske strojeve i opremu, fotografsku i kinematografsku tehniku, telekomunikacijske uređaje, šivaće strojeve, kućanske aparate, te uređaje za snimanje i reprodukciju zvuka.

Galerijski odjel čine umjetnine 18., 19. i 20 st., među kojima su najbrojnija djela autora podrijetlom iz Broda i brodskog Posavlja. Iz 19. st. datiraju djela domaćih slikara J. Mihaljevića, I. N. Debeljakovića, S. Marjanovića i F. Daubachy Brlić. Tu su i djela autora važnih za nacionalnu umjetnost, kao što su V. Becić, V. Filakovac, I. Domac, J. Miše, J. Tomić, E. Kovačević i dr. Zbirci 20. st. pripadaju radovi brodskih slikara prve polovice 20. st.: J. Muravića, K. Feketea, A. Grubera, R. Kerna, V. Antipova, kao i suvremenih brodskih autora.

02.01.2024 16:35:00

Facebook Twitter Instagram