Vijesti

Druga sjednica gradskog vijeća Slavonskog Broda

Danas je, s početkom u 09:00 sati održana druga sjednica gradskog vijeća. Održana je u zgradi Gradske uprave u Časničkom paviljonu - Tvrđava Brod.

Dnevni red:

D N E V N I  R E D

 1. Aktualni sat
 2. Izvješće Gradonačelnika Grada Slavonskog Broda za razdoblje srpanj-prosinac 2020. godine
 3. a. Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Slavonskog Broda za 2020. godinu
  b. Prijedlog Odluke o raspodjeli financijskih rezultata Grada Slavonskog Broda za 2020. godinu
 4. Izvješće o ostvarenim programima javnih potreba u društvenim djelatnostima u 2020. godini
 5. Izvješće decentraliziranih funkcija osnovnog školstva grada Slavonskog Broda u 2020. godini
 6. Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u gradu Slavonskom Brodu za 2020. godinu
 7. Izvješće o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture u gradu Slavonskom Brodu za 2020. godinu
 8. Izvješće o izvršenju Programa čišćenja i uređenja javnih i zelenih površina u gradu Slavonskom Brodu za 2020. godinu
 9. Prijedlog Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Grada Slavonskog Broda
 10. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika Gradskog vijeća Grada Slavonskog Broda
 11. Prijedlog Odluke o rasporedu sredstava za financiranje političkih stranaka zastupljenih u Gradskom vijeću i nezavisnih vijećnika za razdoblje srpanj - prosinac 2021. godine
 12. Prijedlog Odluke o naknadama članovima Gradskog vijeća i radnih tijela
 13. Prijedlog Odluke o zaduživanju Grada Slavonskog Broda
 14. Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o oslobađanju od plaćanja zakupnine za poslovne prostore i zakup javne površine za vrijeme mjera ograničavanja rada tijekom izvanrednih okolnosti uzrokovanih epidemijom COVID-19
 15. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o nerazvrstanim cestama na području grada Slavonskog Broda
 16. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnoj infrastrukturi Grada Slavonskog Broda i njezinom pravnom statusu
 17. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o obavljanju komunalnih djelatnosti
 18. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne infrastrukture grada Slavonskog Broda za 2021. godinu
 19. Prijedlog Odluke o raspolaganju nekretninom u vlasništvu Grada Slavonskog Broda
 20. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o osnivanju Javne vatrogasne postrojbe Grada Slavonskog Broda
 21. a. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Ustanove za gospodarenje športskim objektima I i II kategorije
  b. Prijedlog Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o promijeni djelatnosti Ustanove za gospodarenje športskim objektima I i II kategorije
 22. Prijedlog Odluke o dopunama Odluke o osnivanju Ustanove Dječji vrtić Potjeh
 23. Prijedlog Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva na području grada Slavonskog Broda u 2021. godini
 24. Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti na odluke Školskog odbora Glazbene škole Slavonski Brod
  1. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Prijedlog Odluke o iznosu ekonomske cijene sata drugog temeljnog predmeta na osnovnoškolskoj razini, odnosno drugog programa na srednjoškolskoj razini za školsku godinu 2021./2022. Školskog odbora Glazbene škole Slavonski Brod
  2. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Prijedlog Odluke o iznosu participacije roditelja/skrbnika učenika Glazbene škole Slavonski Brod za školsku godinu 2021./2022. Školskog odbora Glazbene škole Slavonski Brod
 25. Prijedlog Odluke o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite
 26. Prijedlog Odluke o utvrđivanju lokacije za kupanje i trajanje sezone kupanja na gradskom kupalištu Poloj
27.07.2021 11:05:40

Facebook Twitter Instagram