Eu projekt

EU kviz- 2019. godina je izborna godina

 2019. godina izborna je godina za Europsku uniju, a iako se izbori čine daleko, u europskim krugovima i medijima već se naveliko o njima razgovara, osobito u kontekstu brojnih promjena koje se događaju na međunarodnoj političkoj sceni, a ne treba zaboraviti ni Brexit.

Tim smo povodom razgovarali sa zastupnikom Toninom Piculom koji smatra da će ove godine izlazak na izbore biti veći jer su ovo najvažniji izbori od sedamdesetih, a potrebno je odgovoriti na pitanje treba li nam Europska unija ili ne.

I u našem bližem okruženju sve je više građana koji na neki način sudjeluju u europskim projektima- neki od njih rade na provedbi, veliki broj žena, osobito u Slavoniji zaposlen je kroz program Zaželi. Invalidi i stariji građani dobivaju pomoć u kućanstvu, sve više mladih sudjeluje u Erasmus+ programu, udrugama i svemu što EU nudi. Možda će i to ponukati veći broj građana da izraze svoje mišljenje na biračkim listićima, složio se Picula, koji je dodao da ne treba zaboraviti snažan porast izvoza od članstva u Europskoj uniji. Postoje opipljive koristi od članstva, no neke sektore još treba dodatno osnažiti kako bi se lakše i bolje snalazili na europskom tržištu i na tome treba aktivno raditi.

Picula je za kraj dodao kako će jedna od dominantnih tema izbora biti migracije, ne samo migrantski val nego i iseljavanje brojnih građana Hrvatske i drugih zemalja u druge članice EU.

 

Emisija je emitirana 23. listopada 2018.

 

23.10.2018 16:42:26

Facebook Twitter Instagram