Eu projekt

EU kviz- Ekologija i recikliranje

 U današnjem EU kvizu koji emitiramo u sklopu projekta Glas Europskog parlamenta, posebnu pozornost posvetili smo ekologiji i recikliranju.

Radi se o krucijalnim dijelovima modela kružne ekonomije, a to je pitanje osobito važno u kontekstu osnivanja Regionalnog centra Šagulje. Naime, Šagulje su trgovačko društvo u vlasništvu Brodsko-posavske, Požeško-slavonske i Sisačko-moslavačke županije i od velike su važnosti za gospodarenje otpadom sve tri županije.

Tako su naši slušatelji mogli postavljati pitanja, a zanimalo ih je je li Regionalni centar Šagulje već počeo s radom. Odgovore smo potražili kod direktora centra Josipa Grgića- Kao što znate, sada smo u fazi izrade studijsko-projektne dokumentacije i nakon toga ćemo pristupiti gradnji centra. Nadamo se da će radovi biti što prije gotovi. Važno je reći da smo sredstva za izradu projektne dokumentacije dobili kroz bespovratna sredstva Europske unije kroz 3 natječaja na koja smo se javili. Našu županiju će tako ova pripremna faza koštati svega 3% ukupne cijene izrade projekta. 

Grgić je pojasnio kako Regionalni centri za gospodarenje otpadom nisu tek deponije. Trenutno većina otpada završi na deponijama, a za daljnju preradu iskoristimo tek oko 27% otpada, dok EU traži da prerađujemo i recikliramo do 60% ukupnog otpada.

Radi se o europskim projektima kružne ekonomije- revolucionarnog koncepta ekonomije 21. stoljeća.

Ideja je, naime, proizvode popraviti, reciklirati, prenamijeniti kako bismo ih ponovno upotrijebili, umjesto da ih bacamo. Takav pristup materijalnome produžit će životnije vijek proizvoda, ali i stvara nove modele i niše te otvara nova radna mjesta, a pritom čuva okoliš i manje zagađuje.

 4. srpnja na snagu su stupila nova EU pravila koja države članice obvezuju da iduće 2 godine moraju napraviti prilagodbe svog zakonodavstva kako bi prešle na kružno gospodarstvo.

Hrvatskog zastupnika u Europskom parlamentu Davora Škrleca pitali smo što on misli o Regionalnim centrima za gospodarenje otpadom- Ne smijemo ponavljati greške, kazao je.

-Moramo gospodarenje otpada bazirati na novim tehnologijama, a reciklirati sve što se može razdvajajući otpad poput biorazgradivog od plastike. Jer čak i ako ih uspijemo odvojiti, ako su kontaminirani, njihova je cijena niža na budućem tržištu. Dakle, učiti na vlastitim greškama, gledati u budućnost koje su nove tehnologije da ostvarimo i gospodarsku i okolišnu dobit, zaključio je Škrlec.

 

Emisija je emitirana 8. siječnja u 15:05.

 

08.01.2019 12:56:00

Facebook Twitter Instagram