Eu projekt

EU minute- Razgovor sa Toninom Piculom i Dubravkom Šuicom

U emisiji pratimo aktualnosti iz Europskog parlamenta i politike koje utječu na život ne samo građana Hrvatske, nego i cijele Europe, a tim smo povodom ovoga tjedna razgovarali sa zastupnicima Toninom Piculom i Dubravkom Šuicom.

Picula je zastupnik u Europskom parlamentu već 2 mandata, a kao jedan od imperativa njegovog rada je poboljšanje kvalitete života na otocima. Upravo zato nominiran je za zastupnika godine od strane Europske federacije malih otoka. Aktivno radi na razvoju otoka, osobito energetike, stoga smo pitali zašto upravo otoci trebaju biti predvodnici prelaska na obnovljive izvore energije- U posljednje vrijeme došlo je do izuzetnog zanimanja za energetiku u svim europskim institucijama i to je velika tema, pa i politička- Europska unija želi vlastitu integriranost jačati kroz takozvanu energetsku uniju. I dalje izrazito ovisimo o uvozu bioplina, a Europska unija opredijelila se da razvija alternativne izvore energije. U toj viziji razvoja, otoci su postali svojevrsni 'laboratoriji' u kojima bi se trebalo iskušati energetske strategije jer otoci ovise o uvozu svega i procijenjeno je da bi mogli postati energetski autonomni, kazao je Picula.

Tijekom svog mandata angažirao se i po pitanju migracija, ali redovito je upozoravao i na propuste same Europske unije. Tim je povodom posjetio i Tursku kako bi iz prve ruke vidio iskustva sa granice sa Sirijom, a upravo na tom tragu, jedna od tema plenarnih sjednica Europskog parlamenta bila je i reforma sustava azila. Naime, procijenjeno je kako sustav nije dovoljno učinkovit, a pritom i europske zemlje nemaju ujednačenu i ravnopravnu politiku po tom pitanju. Kakav je stav Tonina Picule? -Posljedice izbjegličke krize i dalje se osjećaju u Europskoj uniji koja je bila potpuno nespremna za taj šok. Članice su imale različite vizije i došlo je do improvizacije. Zato je EU morala sklopiti poseban dogovor s Turskom, koja je važan partner, a očekuje se i od Maroka da doprinese.

Dubravka Šuica također je nominirana za zastupnicu godine i to na području borbe protiv raka. Sama je organizirala nekoliko Fight &Win konferencija na tu temu, a posljednja je održana upravo u Bruxellesu. Dapače, kao članica Odbora za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane, upravo na posljednjoj plenarnoj sjednici, Šuica je uputila Europskoj komisija pitanje o upotrebi i regulaciji kanabisa u medicinske svrhe- Ja sam izvjestiteljica za rezoluciju i usmeno pitanje o upotrebi kabaisa u medicinske svrhe. Poziva se na lakšu dostupnost i bolju informiranost građana, bolju provjeru kvalitete tih lijekova. Kao što znate, ta tema je izazvala veliku pozornost kako bi se oboljelima olakšao život, a istovremeno postoji bojazan da se bi se ta konoplja mogla zlorabiti. Nadam se da radimo u pravom smjeru i vjerujem da u tom smjeru ide i hrvatski zdravstveni sustav.

A kao jedna od važnijih tema nametnulo se i pitanje ravnopravnosti spolova. Što nam donose prijedlozi direktiva o ženama u upravnim odborima i trgovačkim društvima? -Postavili smo dva usmena pitanja, iz kluba socijalista i zelenih, a radi se o ženama upravnim odborima. Brojne se rasprave vode na tu temu i uravnotežen je stari tekst, a radi se na borbi za ravnopravnost spolova. Neke članice kažu da se radi o načelu supsidijarnosti, odnosno da bi svaka država trebala odlučivati za sebe. Naš parlament ima jasno stajalište po pitanju ove direktive, ali zasad je na Vijeću odlučujući korak i mislim da mi u Hrvatskoj nemamo takvih problema, kod nas je najvažnije da osobe budu stručne.

 

Emisija je emitirana 31. siječnja u 11:05.

 

 

 

31.01.2019 11:24:43

Facebook Twitter Instagram