Vijesti

Europska komisija pokreće službeni postupak protiv TikToka

 Europska komisija pokrenula je službene postupke kako bi procijenila je li TikTok možda prekršio Akt o digitalnim uslugama u područjima povezanima sa zaštitom maloljetnika, transparentnošću oglašavanja, pristupom podacima za istraživače te upravljanjem rizicima povezanima s dizajnom koji stvara ovisnost i štetnim sadržajem.

 Na temelju dosad provedene preliminarne istrage, među ostalim na temelju analize izvješća o procjeni rizika koje je TikTok poslao u rujnu 2023., kao i odgovora društva TikTok na službene zahtjeve Komisije za informacije (o nezakonitom sadržajuzaštiti maloljetnika i pristupu podacima), Komisija je odlučila pokrenuti službeni postupak protiv društva TikTok u skladu s Aktom o digitalnim uslugama. 

Izvršna potpredsjednica Komisije Margrethe Vestager, nadležna za Europu spremnu za digitalno doba izjavila je: Sigurnost i dobrobit internetskih korisnika u Europi od ključne su važnosti. TikTok treba pomno razmotriti usluge koje nudi i pažljivo razmotriti rizike koje predstavljaju za svoje korisnike – mlade i stare. Komisija će sada provesti temeljitu istragu ne dovodeći u pitanje ishod. 

Thierry Breton, povjerenik za unutarnje tržište izjavio je: Zaštita maloljetnika glavni je prioritet Akta o digitalnim uslugama. Kao platforma koja obuhvaća milijune djece i tinejdžera, TikTok mora u potpunosti poštovati Akt o digitalnim uslugama i imati posebnu ulogu u zaštiti maloljetnika na internetu. Danas pokrećemo službeni postupak zbog povrede prava kako bismo osigurali poduzimanje razmjernih mjera za zaštitu fizičke i emocionalne dobrobiti mladih Europljana. Ne smijemo štedjeti sve napore kako bismo zaštitili svoju djecu. 

Pokretanjem službenog postupka Komisija se ovlašćuje za poduzimanje daljnjih provedbenih koraka, kao što su privremene mjere i odluke o neusklađenosti. 

TikTok je 25. travnja 2023. proglašen vrlo velikom internetskom platformom (VLOP) u skladu s Aktom EU-a o digitalnim uslugama nakon što je izjavio da u EU-u ima 135,9 milijuna aktivnih korisnika mjesečno. TikTok je kao VLOP četiri mjeseca od uvrštenja na popis morao početi ispunjavati niz obveza utvrđenih u Aktu o digitalnim uslugama.

Više informacija dostupno je u priopćenju. 

Elektroničko izdavanje računa ključno je za pojednostavnjenje javnih i poslovnih procesa u EU-u i izvan njega 

Komisija je danas objavila izvješće o Direktivi EU-a o elektroničkom izdavanju računa iz kojeg je vidljiva ključna uloga elektroničkog izdavanja računa u pojednostavnjenju prekograničnih postupaka izdavanja računa, poticanju učinkovitosti i smanjenju troškova u EU-u i izvan njega.

U izvješću je utvrđeno da javne uprave svih država članica EU-a sada prihvaćaju e-račune koji su u skladu s europskom normom za elektroničko izdavanje računa za ugovore o javnoj nabavi. Time se smanjuju troškovi i vrijeme potrebno za obradu plaćanja za poduzeća koja sudjeluju u javnoj nabavi.

Nadalje, u danas objavljenom dokumentu navodi se da se učinak Direktive o elektroničkom izdavanju računa proširio i izvan javnog sektora, što je potaknulo uvođenje elektroničkog izdavanja računa u transakcijama među poduzećima (B2B). Učinak nedavnih politika koje obuhvaćaju upotrebu standarda i modela EU-a za elektroničko izdavanje računa, uključujući paket prijedloga „PDV u digitalnom dobu”, osigurat će još integriranije i usklađenije okruženje za elektroničko izdavanje računa.Naposljetku, izvješće pokazuje da se pristup EU-a primjenjuje i izvan EU-a, u Australiji, Japanu, Maleziji, Novom Zelandu i Singapuru. Te su zemlje svoje nacionalne specifikacije elektroničkog izdavanja računa temeljile na europskoj normi.

Direktivom o elektroničkom izdavanju računa, donesenom 2014., postavljaju se temelji za povezanije, interoperabilnije i učinkovitije europsko okruženje za elektroničko izdavanje računa, čime se dodatno napreduje prema potpuno integriranom i digitaliziranom jedinstvenom tržištu.

 

19.02.2024 14:34:00

Facebook Twitter Instagram