Vijesti

Europska unija i očuvanje mentalnog zdravlja građana

U subotu 24. 7. od 10 do 13 sati na Trgu I. B. Mažuranić Europe Direct SB predstavit će europske zdravstvene politike – strateške planove i aktivnost koje poduzima Europska unija zbog očuvanja zdravlja europskih građana, s naglaskom na promociji dobroga mentalnog zdravlja i blagostanja, razumijevanju problema mentalnog zdravlja i duševnih/mentalnih poremećaja, borbi protiv stigme i diskriminacije očuvanja mentalnog zdravlja u vrijeme globalnih zdravstvenih kriza, kao što je Covid-19 pandemija.

Na info štandu sudjelovat će učenici Klasične gimnazije fra Marijana Lanosovića s pravom javnosti koji će predstavit svoj edukativni projekt, ostvaren u okviru UPSHIFTa, namijenjen informiranju građana, posebice mladih, koje vodi podizanju svjesnosti i boljem razumijevanju mentalnog zdravlja i njegove važnosti kao dijela općega zdravlja.
Na javnom događanju pridružit će se Udruga za unaprjeđenje mentalnog zdravlja Vrapčići i Udruga osoba s intelektualnim teškoćama Regoč.
Za građane će pripremiti kviz, upitnik i brošure s osnovnim informacijama o mentalnim poremećajima i uputama gdje tražiti pomoć. Pripremit će i društvene igre za djecu i mlade, s ciljem njihova senzibiliziranja na ovaj javnozdravstveni problem i destigmatizacije psihičkih oboljelih osoba.

foto: https://www.dailymaverick.co.za/
24.07.2021 09:38:00

Facebook Twitter Instagram