Vijesti

Europski dan žrtava kaznenih djela- kome se obratiti?

 22. veljače poznat je kao Europski dan žrtava kaznenih djela.

U Hrvatskoj je osnovana mreža podrške žrtvama, odnosno udruga u neprofitnom sektoru koje građanima pomaže sa pravnim savjetima, emocionalnom podrškom, pa čak i pratnjom pri odlasku na sud za žrtve, ali i svjedoke kaznenih djela.

U Slavonskom Brodu time se bavi Informativno-pravni centar koji aktivno radi sa građanima koji im se obraćaju, a direktorica Nataša Kovačević kazala je da raste broj prijava te dodala gdje i kako im se može obratiti u slučaju potrebe:

22.02.2021 11:35:26

Facebook Twitter Instagram