Vijesti

Financijska potpora BP županije udrugama iz područja vatrogastva

 U Velikoj vijećnici županijske uprave danas je upriličena promocija obilježavanja potpisa ugovora o odobravanju financijskih sredstava za jednokratne aktivnosti udruga koje su od interesa za Brodsko-posavsku županiju iz područja vatrogastva. 

Podsjetimo, Javni natječaj za financiranje jednokratnih aktivnosti udruga koje su od interesa za Brodsko-posavsku županiju iz područja vatrogastva za 2020. godinu objavljen  je 28. veljače 2020. godine za financiranje:

⦁obilježavanja važnih obljetnica - 20.000,00 kuna (DVD-ima se može odobriti maksimalni iznos od 2.000,00 kuna);
⦁kupnje vatrogasne opreme - 200.000,00 kuna (DVD-ima se može odobriti maksimalni iznos od 40.000,00 kuna).
Financijska sredstva za jednokratne aktivnosti udruga koje su od interesa za Brodsko-posavsku županiju iz područja vatrogastva za 2020. godinu odobrena su sljedećim korisnicima prema utvrđenom iznosu:
⦁Dobrovoljno vatrogasno društvo Divoševci za jednokratnu aktivnost kupnje polovnog  vatrogasnog  kombija za prijevoz članova - 40.000,00 kuna;
⦁Dobrovoljno vatrogasno društvo Brodski Stupnik za jednokratnu aktivnost nabavke nove vatrogasne opreme  - 40.000,00 kuna;
⦁Dobrovoljno vatrogasno društvo Nova Gradiška za jednokratnu aktivnost kupnje vatrogasne opreme - 14.698,75 kuna;
⦁Dobrovoljno vatrogasno društvo Vrbje za jednokratnu aktivnost nabave pick-up vatrogasnog vozila s vatrogasnim modulom - 40.000,00 kuna;
⦁Dobrovoljno vatrogasno društvo Štivica za jednokratnu aktivnost nabave opreme - 40.000,00 kuna;
⦁Dobrovoljno vatrogasno društvo Garčin za jednokratnu aktivnost kupnje opreme - 25.300,21 kuna;
⦁Dobrovoljno vatrogasno društvo Vrbje za jednokratnu aktivnost obilježavanja 100. obljetnice DVD-a Vrbje - 2.000,00 kuna.

Financijska sredstva osigurana su u Proračunu Brodsko-posavske županije za 2020. godinu, Razdjel 005 - Upravni odjel za gospodarstvo i poljoprivredu, Program 3000 – Promidžba i razvoj gospodarstva, Aktivnost - A300012 Vatrogasna zajednica županije, Pozicija R0124 - Sredstva za obilježavanje obljetnica DVD-a i Pozicija R0127 -  Kapitalne donacije za sufinanciranje kupnje vatrogasne opreme u iznosu od 220.000,00 kuna i raspoređuju se korisnicima u ukupnom iznosu od 201.998,96 kuna.
24.06.2020 14:22:00

Facebook Twitter Instagram