Vijesti

GARČINSKOM DVD-U SVEČANO PREDANA NOVA VATROGASNA OPREMA

 Financijskim sredstvima osiguranim iz Proračuna Brodsko-posavske županije za 2019. godinu na poziciji Upravnog odjela za gospodarstvo, a isplaćenim nakon potpisa Ugovora o dodjeli financijskih sredstava između Brodsko-posavske županije i DVD-a Garčina (29.500 kuna) provedena je nabavka vatrogasne opreme i to izolacijskih aparata na stlačeni zrak.

U prisutnosti zamjenika župana BPŽ Stjepana Bošnjakovića i drugog zamjenika župana BPŽ Damira Mirkovića, županijskog vatrogasnog zapovjednika Stjepana Županića, predsjednika županijske vatrogasne zajednice Milana Šultera, načelnika općine Garčin Mate Grgića danas je ta ista oprema svečano predana na korištenje članovima DVD-a Garčin.

16.01.2020 14:56:57

Facebook Twitter Instagram