Vijesti

Grad odredio mjere kojima nastoji ublažiti posljedice nepovoljnog utjecaja na gospodarstvo


Vezano za situaciju oko koronavirusa (COVID-19) te s ciljem zaštite radnih mjesta i pomoći građanima, Grad Slavonski Brod odredio je sljedeće mjere kojima nastoji ublažiti posljedice nepovoljnog utjecaja na gospodarstvo:


  1. Grad svim poslovnim subjektima odgađa naplatu komunalne naknade i spomeničke rente na razdoblje od tri mjeseca. Za to se vrijeme neće naplaćivati zakonske zatezne kamate niti provoditi ovršni postupci. 


  1. Poduzetnici koji koriste javne površine bit će oslobođeni plaćanja zakupnine javnih površina ukoliko se zbog proglašenih mjera zatvore ugostiteljski objekti, a poduzetnici koji koriste prostor u gradskim ustanovama, koje zbog nastale situacije ne rade, bit će potpuno oslobođeni plaćanja zakupnine i režijskih troškova u razdoblju dok su poslovni prostori zatvoreni. 

 

  1. Građani stariji od 65 godina zbog neplaćanja računa gradskih prihoda u navedenom dospijeću dok traju mjere, neće biti obračunate zatezne kamate.  


  1. Korisnici usluga dječjih vrtića i produženog boravka oslobođeni su plaćanja obveza za razdoblje dok su vrtići, odnosno škole zatvorene. 


Grad Slavonski brod daje preporuke trgovačkim društvima u vlasništvu Grada Slavonskoga Broda da donesu odgovarajuće mjere iz svoje nadležnosti u vezi naplate prihoda iz svojeg djelokruga poslovanja. 


Provedba ove odluke započinje s današnjim danom, utorkom, 17. ožujka 2020. godine. 


 

Facebook Twitter Instagram