Vijesti

Građani, odjavite vozila kojima je istekla valjanost prometne dozvole!

Policijska uprava brodsko-posavska ponovno (Apel građanima – na vrijeme odjavljujte svoja motorna vozila), podsjeća građane na njihove obveze i poziva da odjave vozila kojima je istekla valjanost prometne dozvole kako bi izbjegli prekršajne sankcije. 

Naime, nakon isteka roka od 30 dana od dana proglašenja kraja epidemije bolesti COVID-19 (1. lipnja 2023. godine), većem broju motornih vozila je isteklo važenje prometne dozvole za više od 15 dana, koja vlasnici nisu u zakonskom roku odjavili u nadležnoj policijskoj upravi ili policijskoj postaji. Ističemo da je vlasnik vozila sukladno odredbama Zakona o sigurnosti prometa na cestama dužan odjaviti vozilo ako ne izvrši produženje prometne dozvole u roku od 15 dana od dana isteka važenja prometne dozvole. 

Vlasnik registriranog vozila ili njegov opunomoćenik može odjaviti vozilo, a uz zahtjev za odjavu mora priložiti prometnu dozvolu radi evidentiranja odjave vozila i vratiti registarske pločice, odnosno priložiti potvrdu tijela koje je registriralo vozilo izvan Republike Hrvatske kojom se potvrđuje da su registarske pločice i prometna dozvola zadržane ili poništene. Također,  vlasnik vozila dužan je u roku od 15 dana prijaviti promjenu bilo kojeg podatka koji je upisan u prometnoj dozvoli, a u roku od 30 dana dužan je odjaviti registrirano vozilo te donijeti prometnu dozvolu radi poništenja i vratiti registarske pločice ako je vozilo uništeno ili otpisano ili ako je vozilo otuđeno ili nestalo.

Za nepridržavanje zakonskih odredbi predviđene su novčane kazne i to za fizičke osobe, odnosno vlasnike vozila 90 eura, za pravne ili fizičke osobe obrtnike od 660 do 1990 eura, a za odgovorne osobe u pravnoj osobi i u tijelu državne vlasti ili tijelu jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave od 190 do 660 eura.


28.12.2023 14:52:29

Facebook Twitter Instagram