Vijesti

HAKOM izvijestio i o smanjenju prometa na tržištu poštanskih usluga

 Uzlazna kretanja na tržištu poštanskih usluga u Republici Hrvatskoj, prisutna unatrag nekoliko posljednjih tromjesečja, u prvom su tromjesečju 2020. zaustavljena te je vidljiv pad gotovo svih pokazatelja tržišta.

U odnosu na prethodno tromjesečje ukupan broj ostvarenih usluga manji je za 4,4 % te za 5,4 % u odnosu na isto razdoblje lani. Na smanjenje ukupnog broja ostvarenih usluga utjecao je manji broj svih vrsta pošiljaka (pisma, paketa, tiskanica) pri čemu su najveće smanjenje prometa u odnosu na prethodno tromjesečje imale paketske usluge i to za oko 9 % . Međutim, u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, od svih pošiljaka samo su paketi imali rast prometa i to za oko 9 % . Gledajući vrstu prometa vidljivo je kako je u unutarnjem prometu ostvaren čak i nešto veći broj usluga nego u prethodnom tromjesečju. Ukupan pad broja usluga prvenstveno je rezultat pada međunarodnog prometa i to za oko 41 %. Naime, poremećaji u međunarodnom dolaznom prometu, povezani s koronavirusom (COVID 19), uočeni su već krajem siječnja što je i rezultiralo navedenim smanjenjem u prvom tromjesečju.

Smanjenje broja usluga utjecalo je i na prihode ostvarene od obavljanja poštanskih usluga pa su oni, u usporedbi s prethodnim tromjesečjem, manji za oko 10 % dok je pad prihoda u odnosu na isto razdoblje prethodne godine ispod 1 %.   

Poštanske usluge je u RH na kraju prvog tromjesečja 2020. pružalo 22 davatelja, što je jedan davatelj više nego na početku godine. Manji broj usluga ostvarili su svi davatelji, pri čemu se njihovi udjeli na tržištu nisu značajnije mijenjali pa je HP-Hrvatska pošta d.d i dalje najveći davatelj s udjelom od 84,5 %.

Podaci o tržištu poštanskih usluga u prvom tromjesečju dostupni su na internetskoj stranici Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti (HAKOM-a) putem poveznice

10.06.2020 14:45:09

Facebook Twitter Instagram