Vijesti

Hrvatski Eu zastupnici uputili otvoreno pismo predsjedniku Europskog parlamenta

 Europski parlament usvojio je odluku prema kojoj ni u novom sazivu EP-a neće biti omogućena potpuna usluga usmenog prevođenja na hrvatski jezik. Stoga su predsjedniku Europskog parlamenta Antoniu Tajaninu pisali EU zastupnici Dubravka Šuica, Ivana Maletić, Željana Zovko i Ivica Tolić. Njihovo pismo prenosimo u cijelosti: 

'Danas se na plenarnoj sjednici Europskog parlamenta glasovalo o Preporuci za donošenje odluke o produljenju primjene članka 159. Poslovnika Parlamenta do završetka devetog parlamentarnog saziva. Članak 159. dopušta odstupanje od članka 158. Poslovnika Parlamenta, a koji jamči da se svi dokumenti Europskog parlamenta sastavljaju na službenim jezicima te da svi zastupnici imaju pravo govoriti na službenom jeziku koji izaberu te da se na sjednicama Odbora osigurava usmeno prevođenje jezika koji zastupnici traže. Dakle, člankom 159 omogućeno je odstupanje od članka 158 ukoliko nije dostupan dovoljan broj usmenih ili pismenih prevoditelja za jedan od službenih jezika.

Oštro se protivimo Preporuci za donošenje odluke od 4. ožujka 2019., a koja je usvojena većinom glasova danas, 12. ožujka 2019. na plenarnoj sjednici EP-a u Strasbourgu kojom se u paragrafu D obrazlaže da se ne očekuje da će kapaciteti za hrvatski, irski i malteški jezik biti takvi da se od početka 9. parlamentarnog saziva omogući potpuna usluga usmenog prevođenja na te jezike te da se produži primjena članka 159 do završetka sljedećeg parlamentarnog saziva.

Imajući u vidu da je hrvatski jezik jedini službeni jezik u Republici Hrvatskoj, za razliku od Irske i Malte koje imaju i drugi službeni jezik, engleski, začuđuje da ste Hrvtasku i hrv atski jezik stavili u istu grupu s Irskom i Maltom te da se bez iakakvih konzultacija s nama zastupnicima iz Republike Hrvatske usvaja ovakva diskriminatorna odluka koju minismo podržali i kojoj se oštro protivimo', stoji u pismu eu zastupnika. 

14.03.2019 13:50:38

Facebook Twitter Instagram