Vijesti

JAVNI POZIV MINISTARSTVA BRANITELJA ZA DODJELU POTPORA ZA PROŠIRENJE POSTOJEĆE DJELATNOSTI

Ministarstvo hrvatskih branitelja  je dana 12.travnja 2019.g. objavilo JAVNI POZIV ZA DODJELU POTPORA ZA PROŠIRENJE POSTOJEĆE DJELATNOSTI.

Javni poziv je objavljen na temelju Programa stručnog osposobljavanja i zapošljavanja hrvatskih branitelja  i članova njihovih obitelji za razdoblje od 2018.g. do 2020.godine s ciljem unapređenja učinkovitosti proizvodnih procesa, jačanja proizvodnih kapaciteta te postizanja boljih poslovnih rezultata zadruga i drugih malih poduzetnika, obrtnika i poljoprivrednika kao korisnika  mjera Ministarstva hrvatskih branitelja koji su svojim dosadašnjim poslovanjem pokazali uspješnost.

Za potporu po ovom pozivu može se kandidirati zadruga hrvatskih branitelja koja je bila korisnica mjere  Ministarstva namijenjene poticanju osnivanja zadruga odnosno potpore radu te potpore projektima zadruga hrvatskih branitelja u sklopu programa namijenjenih stručnom osposobljavanju i zapošljavanju koji su se provodili u prethodnom razdoblju, kao i zadruga koja nije koristila ovu mjeru potpore u 2018.godini.

Da bi zadruga hrvatskih branitelja sudjelovala u postupku dodjele novčane potpore namijenjene proširenju postojeće djelatnosti mora ispunjavati uvjete prihvatljivosti podnositelja kao i formalne uvjete   utvrđene javnim pozivom za dodjelu potpora za proširenje postojeće djelatnosti.

Osim zadruga hrvatskih branitelja prihvatljivi podnositelji za potporu po ovom javnom pozivu su i mali poduzetnici, obrtnici i poljoprivrednici koji su bili korisnici Mjere samozapošljavanja iz programa namijenjenih stručnom osposobljavanju i zapošljavanju koji su se provodili u prethodnom razdoblju te koji nisu koristili ovu mjeru potpore u 2018.godini.

Mali poduzetnici,obrtnici i poljoprivrednici, da bi sudjelovali u postupku dodjele novčane potpore namijenjene proširenju postojeće djelatnosti uz uvjet prihvatljivosti podnositelja također moraju ispunjavati i formalne uvjete utvrđene  ovim javnim pozivom.

Podnositelji  prijave po ovom javnom pozivu mogu ostvariti novčanu potporu u iznosu do najviše 100.000,00Kuna.

Razdoblje zaprimanja zahtjeva po ovom javnom pozivu traje od 12.travnja 2019.g do 13.svibnja 2019.g.

Prijave se podnose Ministarstvu hrvatskih branitelja, Zagreb, Trg Nevenke Topalušić 1 putem pošte ili osobno putem urudžbenog ureda MHB u uredovno vrijeme.

Sve dodatne i valjane informacije o dodjeli potpora za proširenje postojeće djelatnosti,  mogu se dobiti isključivo u Ministarstvu hrvatskih branitelja, na mrežnoj stranici branitelji.gov.hr

te u Područnoj  jedinici Ministarstva u Slav.Brodu,Stjepana Marjanovića 2 i Centru za psihosocijalnu pomoć u Slav.Brodu, Stjepana Marjanovića 2  ili putem tel.035-447-363 svaki radni dan od 8h do 16h i u Centru za psihosocijalnu pomoć u Novoj Gradišci, ul. Zrinskih 1 od ponedjeljka do četvrtka od 15h-16h ili  putem telefona br. 035-362-154 od ponedjeljka do četvrtka od 15h do 16h.


Facebook Twitter Instagram