Vijesti

Javnobilježnički uredi sa strankama rade u hitnim slučajevima

Svi javnobilježnički uredi od ponedjeljka 23. ožujka radit će sa strankama u hitnim slučajevima, a po mogućnosti po prethodnoj najavi svaki dan u vremenu od 9 do 12 sati, izvijestila je Hrvatska javnobilježnička komora.

Javnobilježnički uredi provodit će elektroničku i telefonsku komunikaciju u radu sa strankama i svim sudionicima postupka te sudovima gdje god je to moguće.

Facebook Twitter Instagram