Vijesti

KLUB VIJEĆNIKA HDZ-A: PREDLAŽU DODATNA RASTEREĆENJA ZA LOKALNE PODUZETNIKE

 Svjetska pandemija virusa Covid-19 osim zdravstvenih posljedica na ljudski život ima utjecaj i na cjelokupno svjetsko gospodarstvo pa tako i na gospodarstvo RH. Zbog brzog širenja i nužnosti samoizolacije virus dovodi do smanjenja gospodarskih aktivnosti, a posljedice osjećamo i kao društvo, i kao pojedinci.

Svjedoci smo da od početka ove izazovne situacije Vlada Republike Hrvatske i Stožer za civilnu zaštitu čine sve kako bi maksimalno umanjili štetne posljedice u zdravstvu i u gospodarstvu. Vlada RH je 17. ožujka 2020. donijela paket mjera koje imaju za cilj očuvanje zdravlja građana i gospodarstva naše države. 

Na razini grada Slavonskog Broda donesene su četiri mjere kojima se nastoje ublažiti negativne posljedice na gospodarstvo. Podržavamo svaku inicijativu za dobrobit naših poduzetnika i smatramo da su predložene mjere dobre. No, s obzirom na trenutno stanje gdje ne možemo znati u kojoj i kakvoj mjeri će se to odraziti na lokalno gospodarstvo u cjelini, predlažemo da se za sve naše lokalne poduzetnike i obrtnike koji obavljaju različite djelatnosti smanji komunalna naknada bez obzira što te djelatnosti nisu primorane prekinuti obavljanje posla sukladno Odluci stožera civilne zaštite. Trenutnim stanjem zahvaćeni su, između ostalog, poduzetnici i obrtnici u vodećoj djelatnost u gradu Slavonskom Brodu- prerađivačkoj industriji, te u poljoprivredi, građevini, kao i putničke agencije, prijevoz i skladištenje, umjetnost, zabava i rekreacija, trgovina na veliko i malo, i drugo. Sva poduzeća imaju poteškoće s već dogovorenim poslovima, sklapanjem novih poslova te smanjenom potražnjom na domaćem i inozemnom tržištu. Također predlažemo i smanjenje stope prireza čime bi se rasteretili svi građani. Na isto smo ukazivali i na sjednicama Gradskog vijeća, a obzirom na trenutno stanje, vrijeme je da se isto i realizira. 

U ovim trenucima svaka su dodatna financijska rasterećenja dobrodošla, a Gradska uprava mora pomoći koliko zaista može i upotrijebiti sve dostupne mehanizme stabilizacije gospodarstva te olakšati građanima da prebrode ovu tešku situaciju.

# # #

Klub vijećnika HDZ-a u Gradskom vijeću

Facebook Twitter Instagram