Vijesti

Književni natječaj za Susret hrvatskih zavičajnih književnika

 

U 2021. godini pred nama je 40. Susret hrvatskih zavičajnih književnika koji će okupiti brojne autore te predstaviti najbolja književna ostvarenja prema odabiru stručnog povjerenstva. Susretu kao i dosadašnjih godina prethodi književni natječaj koji je otvoren do 1. travnja 2021. Pozivamo autore da pošalju svoje radove na ovogodišnji natječaj i izbore sudjelovanje na Susretu. Detalje pronađite u nastavku.

Susret hrvatskih zavičajnih književnika književna je manifestacija koja jednom godišnje okuplja zavičajne književne stvaratelje i prezentira njihova najbolja književna ostvarenja.
Cilj Susreta je poticanje i promicanje kvalitetnog književnog stvaralaštva hrvatskih zavičajnih  književnika koji pišu hrvatskim jezikom, poticanje i njegovanje svih hrvatskih narječja (kajkavskog, čakavskog i štokavskog), afirmacija zavičajnih književnika i njihovih djela, obogaćivanje hrvatske pisane baštine i razvoj publike.

Hrvatski sabor kulture objavljuje KNJIŽEVNI NATJEČAJ za 40. Susret hrvatskih zavičajnih književnika koji će biti održan 19. lipnja 2021. Način realizacije ovogodišnjeg Susreta (uživo ili online) bit će objavljen naknadno, ovisno o razvoju okolnosti vezanih uz pandemiju COVID-19. 

PRAVILA Susreta i književnog natječaja možete pronaći 
OVDJE ili na dnu newslettera.

PRIJAVE NA NATJEČAJ I PRAVO SUDJELOVANJA

• Na Natječaj se mogu prijaviti hrvatski državljani stariji od 15 godina, osim članova Društva hrvatskih književnika ili Hrvatskog društva pisaca, koji su ČLANOVI HSK-a (učlanjeni u HSK kao fizičke osobe ili su u članstvu udruga članica HSK-a) te NE-članovi HSK-a koji uplate kotizaciju za sudjelovanje u iznosu 50,00 kn.
Temeljem Statuta Hrvatskog sabora kulture, HSK uz slobodno udružene amatersko kulturno-umjetničke udruge i druge pravne osobe, članstvom okuplja i fizičke osobe koje se bave književnim i/ili likovnim amaterizmom, a godišnja članarina za fizičke osobe iznosi 50,00 kn. Ovim putem pozivamo sve zainteresirane književne stvaratelje na učlanjenje u Hrvatski sabor kulture. 
Za učlanjenje u HSK potrebno je ispunjenu i potpisanu prijavnicu, koju možete preuzeti na  dnu stranice (Prijavnica za učlanjenje u HSK), dostaviti Hrvatskom saboru kulture poštom na adresu HSK-a ili e-mailom na 
prodaja@hrsk.hr. Podatke za uplatu članarine HSK će poslati po primitku prijavnice za učlanjenje.

• Na Natječaj se primaju poetski, prozni i dramski radovi na sva tri hrvatska narječja: kajkavsko, čakavsko i štokavsko.
• Autori poetskih radova na Natječaj mogu poslati do 5 pjesama, poema ili ostalih poetskih oblika.
• Autori proznih radova na Natječaj mogu poslati 1 prozni rad (pripovijetku ili novelu, putopis, esej, ulomak romana ili drugi prozni oblik) do 10 A4 stranica.
• Autori dramskih tekstova na Natječaj mogu poslati jedan rad u cijelosti, bez ograničenja stranica, a rad treba biti napisan prema formalnim zahtjevima drame. *Upute za pisanje dramskih tekstova s primjerom možete pronaći na dnu stranice.

• Jedan autor na Natječaj može poslati radove u sve tri kategorije.
• Radovi koji se šalju na Natječaj ne smiju biti prethodno javno objavljeni (tiskana i digitalna izdanja i mrežne objave), a dramski tekstovi ni objavljeni ni uprizoreni (do objave rezultata Natječaja).
• Radovi iz područja stvaralaštva za djecu ne ulaze u konkurenciju Natječaja
• Svi radovi trebaju biti napisani osobnim računalom ili strojopisom, vlastoručno potpisani i ne vraćaju se autorima poslije vrednovanja.

• Sve radove potrebno je poslati poštom u 3 primjerka na adresu: Hrvatski sabor kulture, Ulica kralja Zvonimira 17, 10 000 Zagreb s naznakom za književni natječaj, najkasnije do 1. travnja 2021. 

• Uz radove prijavitelji su dužni dostaviti i popunjenu prijavnicu za književni natječaj koja je sastavni dio prijave. Prijavnicu možete preuzeti na dnu newslettera.

Prijava je dostavljena u roku i valjana ukoliko je na prijamnom žigu razvidno da je zaprimljena u pošti do kraja datuma koji je naznačen kao rok za prijavu na ovaj Natječaj (1. 4. 2021.) te ukoliko je do toga datuma izvršena uplata članarine ili kotizacije za sudjelovanje. Dokaz o uplati članarine ili kotizacije potrebno je dostaviti uz prijavu Natječaj.

Kotizaciju za sudjelovanje u iznosu 50,00 kn potrebno je uplatiti isključivo ukoliko niste članovi HSK-a na IBAN HSK-a: HR7223600001101534566 (u poziv na broj upisati OIB uplatitelja). Na uplatnicama u rubriku uplatitelj molimo navesti ime i prezime, a u rubriku svrha doznake: Kotizacija za književni natječaj 2021.
• Nepotpune prijave, radovi poslani nakon isteka roka za slanje radova, kao i sve prijave koje nisu u skladu s Pravilima Susreta i propozicijama raspisanog književnog natječaja neće biti uzeti u razmatranje. 

VREDNOVANJE I ODABIR RADOVA ZA SUSRET

Po završetku Natječaja, Prosudbeno povjerenstvo sastavljeno od istaknutih hrvatskih književnika vrednovat će pristigle radove te odabrati autore koji će primiti priznanje, pohvalu ili plaketu Hrvatskog sabora kulture.

Sukladno odluci Prosudbenog povjerenstva na Susretu će biti dodijeljena: Priznanja 
Hrvatskog sabora kulture autorima odabranih radova za Susret; Pohvalnice Hrvatskog sabora kulture za pjesništvo na književnom standardu, dijalektalno pjesništvo, prozno stvaralaštvo te dramsko stvaralaštvo; Plakete Hrvatskog sabora kulture za najbolja književna dostignuća: Plaketa "Mihovil Pavlek Miškina" za pjesništvo na književnom standardu, Plaketa "Mihovil Pavlek Miškina" za dijalektalno pjesništvo, Plaketa "Slavko Kolar" za prozno stvaralaštvo i Plaketa "Kalman Mesarić" za dramsko stvaralaštvo. Također, prema odluci Prosudbenog povjerenstva mogu biti dodijeljene i Plakete Hrvatskog sabora kulture za mlade autore (od 15 do 29 godina): Plaketa "Mihovil Pavlek Miškina" za pjesništvo mladih autora, Plaketa "Slavko Kolar" za prozno stvaralaštvo mladih autora i Plaketa "Kalman Mesarić" za dramsko stvaralaštvo mladih autora. Molimo mlade autore (15-29 godina) da u prijavnici zaokruže mladi autor na za to predviđenom mjestu.

Svi odabrani autori (dobitnici priznanja, pohvalnica i plaketa HSK-a) trebaju, u roku od 8 dana od objave rezultata, dostaviti izabrane radove u elektronskom obliku na e-mail: 
kazaliste@hrsk.hr, te suglasnost kojom na Hrvatski sabor kulture prenose pravo korištenja svojih radova u svrhu tiskanja programskih materijala Susreta i Zbornika književnih radova hrvatskih zavičajnih stvaralaca (u slučaju tiskanja i/ili objavljivanja na web stranici HSK-a) te uvrštavanja u Biblioteku HSK-a, za što neće potraživati nikakva prava po materijalnoj osnovi. Sva ostala prava zadržavaju autori prema Zakonu o autorskim pravima. 

Rezultati Natječaja (koji će biti objavljeni najkasnije do 18. svibnja 2021.) i obrazac suglasnosti bit će dostupni na stranici HSK-a: 
www.hrsk.hr (izbornik Književnost/Likovnost).

PROGRAM SUSRETA obuhvatit će nastup nagrađenih i pohvaljenih autora te autora odabranih za Susret, stručne osvrte članova Prosudbenog povjerenstva te dodatni program, ovisno o načinu realizacije Susreta.

Ovim putem obavještavamo Vas da Hrvatski sabor kulture i Robert Kurbaša pripremaju online radionicu interpretativnog čitanja proznog ili poetskog teksta pod nazivom „Kaz kao iskaz“ koja će biti održana u ožujku ili travnju 2021. Radionica će biti besplatna za sve članove Hrvatskog sabora kulture, a za ne-članove kotizacija za sudjelovanje iznosit će 250,00 kn. Poziv za prijave bit će objavljen uskoro.

Za dodatne informacije možete kontaktirati Martinu Brumen, stručnu suradnicu za kazališnu, književnu i likovnu kulturu u HSK-u, na broj 095/4556879 ili 01/4556879, te putem e-maila na: 
kazaliste@hrsk.hr.

*U slučaju više sile HSK zadržava pravo prilagodbe Pravila, organizacije i načina realizacije Susreta novonastalim okolnostima.

Radujemo se Vašim prijavama i želimo vam uspješnu i kreativnu 2021. godinu, a kako je bilo na prošlogodišnjem prvom ONLINE Susretu hrvatskih zavičajnih književnika pogledajte ovdje:

Online 39. Susret hrvatskih zavičajnih književnika
Pravila 40. Susret hrvatskih zavičajnih književnika 2021.
09.02.2021 13:32:00

Facebook Twitter Instagram