Vijesti

Konferencija u Požegi - u središtu razvoj i inovacije

 Veleučilište u Požegi organiziralo je 6. Međunarodnu konferenciju “Vallis Aurea” na kojoj sudjeluje više od 130 autora iz renomiranih institucija sa znanstvenim i stručnim člancima. Ovogodišnja konferencija usmjerena je na istraživanje i inovacije, a organizirana je u suradnji s Tehničkim fakultetom u Beču i organizacijom Daam International.

Sudjeluju autori iz 20 institucija Hrvatske i inozemstva , a svoj doprinos dali su i studenti Veleučilišta u Požegi. Očekujemo da nakon konferencije, dio istraživanja koje su autori obavili i napisali nađe svoju primjenu ,” naglasio je ispred organizatora dekan Veleučilišta prof. dr. Berislav Andrlić. 

25.09.2020 13:27:34

Facebook Twitter Instagram