O nama

Kontakt


 

Ulica Nikole Zrinskog 67
35 000 Slavonski Brod
Centrala: 035/210-210
Fax: 035/210-211

 


DIREKTORICA
• Ankica Galović, dipl. inž.
Tel: 035/210-210
E-mail: ankica@radioslavonija.hr
DIREKTOR PROGRAMA
• Mario Jurković
Tel: 035/210-217
E-mail: radioslavonia@gmail.com
 
MARKETING
 Daniela Kuzmić Domorad, voditeljica marketinga
Tel: 035/ 210 231
Mob: 098 424 2988  
• Marija Jurić, stručni suradnik za marketing
Tel: 035/ 210 211
Mob: 098/ 452 808
• Sara Šolić, stručni suradnik za marketing
Tel: 035/ 210 230
Mob: 091/230 4444
E-mail: marketing@radioslavonija.hr
marketingradioslavonija@gmail.com
INFORMATIVNA REDAKCIJA
• Daniela Domorad
E-mail: daniela@radioslavonija.hr
• Mirna Jelić
E-mail: mirna@radioslavonija.hr
Tel: 035/210-207
Tel: 035/210-208
 

RADIO SLAVONIJA d.o.o.
Ulica Nikole Zrinskog 67, HR 35000 Slavonski Brod
MB: 01217437
OIB: 08220453686
IBAN: HR3025000091102132726
Društvo je upisano u sudski registar: Trgovački sud Slavonski Brod, MBS: 050003959
Temeljni kapital društva: 18.800,00 kn ; direktorica: Ankica Galović

17.12.2017 11:45:00