Vijesti

MINISTARSTVO PRAVOSUĐA I UNICEF DJECI OMOGUĆAVAJU BOLJI KONTAKT S RODITELJIMA U ZATVORU

Prema stručnim procjenama, oko 12 300 djece u Hrvatskoj živi odvojeno od najmanje jednog roditelja koji je na izdržavanju zatvorske kazne. Kako bi im se omogućilo primjereno održavanje kontakta, ministar pravosuđa Republike Hrvatske Dražen Bošnjaković i v.d. predstojnice Ureda UNICEF-a za Hrvatsku Đurđica Ivković potpisali su danas Sporazum o suradnji u zaštiti i unaprjeđenju prava djece zatvorenika. Osnovni je cilj pokrenute suradnje zajedničko djelovanje na pružanju podrške zatvorskom sustavu radi stvaranja uvjeta za kvalitetniju komunikaciju djece s roditeljima koji borave u kaznenim tijelima.

Stoga je u okviru suradnje, za koju UNICEF osigurava 640.000,00 kuna, do kraja 2019. godine planirano opremanje 13 kaznionica i zatvora diljem Hrvatske sa 17 kompleta informatičke opreme kako bi se omogućili videoposjeti djece zatvorenicima. Videoposjeti će se nakon nabave opreme ove godine eksperimentalno početi koristiti u Kaznionici u Lepoglavi. Također, u sedam kaznenih tijela u zemlji dodatno će se urediti prostorije za dječje posjete, koje će u budućnosti biti opremljene i didaktičkim igračkama te namještajem.
 
Prilikom potpisivanja Sporazuma ministar pravosuđa Dražen Bošnjaković naglasio je kako „boravak u zatvoru ne predstavlja teškoće i izazove samo osobama lišenima slobode, već se posljedice izdržavanja zatvorskih kazni vrlo često reflektiraju u znatno većoj mjeri i na članove njihovih obitelji. Aktualiziranje zatvorenikove uloge roditelja bitno pridonosi dobrobiti djece te Ministarstvo pravosuđa sustavno podupire sve aktivnosti koje doprinose očuvanju povezanosti i kontakata djece s njihovim roditeljima zatvorenicima. Intenziviranje suradnje s UNICEF-om radi pružanja podrške zatvorskom sustavu u zaštiti i unaprjeđenju prava djece još je jedan korak za uspješno provođenje mjera inicijalno definiranih Godišnjim planom aktivnosti Vlade RH i Ureda UNICEF-a za 2018. i 2019. godinu.”
„U Hrvatskoj su tisuće djece odvojene od jednoga ili oba roditelja koji se nalaze na izdržavanju zatvorske kazne. Ta djeca time su i sama kažnjena zbog pogrešaka svojih roditelja i osjećaju se obilježeno, isključeno i prestrašeno. I ona i njihovi roditelji trebaju podršku kako bi se lakše nosili s tim izazovom. Svako dijete ima jednako pravo na obiteljsku bliskost, koje mu ne možemo uskratiti. Suradnjom stoga nastojimo osigurati da uvjeti za obnavljanje te bliskosti budu prilagođeni i primjereni djeci. Riječ je o zalogu za budućnost kojim djetetu pružamo priliku da ostvari važnu razvojnu potrebu u osobito teškim okolnostima, zbog čega osobito cijenimo spremnost Ministarstva pravosuđa na ovaj iskorak”, kazala je prilikom potpisivanja sporazuma v.d. predstojnice Ureda UNICEF-a za Hrvatsku Đurđica Ivković.
 

Facebook Twitter Instagram