Vijesti

Mons. Ivan Ćurić zaređen za pomoćnog biskupa Đakovačko osječke nadbiskupije

Mons. Ivan Ćurić, kojega je papa Franjo 11. ožujka 2019. imenovao pomoćnim biskupom Đakovačko-osječke nadbiskupije, dodijelivši mu titulu naslovnog biskupa Tele, zaređen je za biskupa tijekom svečanog euharistijskog slavlja na Uskrsni ponedjeljak, 22. travnja 2019. u đakovačkoj prvostolnici Sv. Petra. Glavni zareditelj bio je nadbiskup đakovačko-osječki Đuro Hranić, suzareditelji vrhbosanski nadbiskup kardinal Vinko Puljić te nadbiskup đakovačko-osječki u miru Marin Srakić.

Ređenju su bili nazočni apostolski nuncij u RH Giuseppe Pinto; kardinal Josip Bozanić, zagrebački nadbiskup; 35 (nad)biskupa iz Hrvatske, BiH, Srbije, Crne Gore, Mađarske, Austrije i Njemačke te više od 250 svećenika, redovnika i redovnica. Svečanom činu ređenja nazočili su i roditelji i sestre novoga biskupa Ćurića te ostala rodbina, brojni vjernici iz njegovog rodnog Slavonskog Broda, ali i iz Prisoja kod Tomislavgrada, rodnog kraja njegovih roditelja, te brojni vjernici...

Na početku mise nadbiskup Hranić pozdravio je goste i sudionike koji su došli u Đakovo „podijeliti radost susreta s uskrslim Gospodinom, koju nam je dodatno umnožio papa Franjo imenovanjem našeg pomoćnog biskupa u osobi generalnoga vikara mons. Ivana Ćurića“. Spomenuo je i imenovanog apostolskog nuncija u Obali Bjelokosti mons. Antu Jozića, pozvavši na molitvu za njegov što brži i potpuni oporavak. 

Uslijedila je liturgija Božje Riječi. Prvo čitanje pročitao je Milan Stjepanović iz župe Rođenja sv. Ivana Krstitelja iz Ivankova, otpjevni psalam otpjevao je pjevač-solist Mario Filajdić iz župe Krista Kralja iz Brodskog Varoša, drugo čitanje čitala je s. Marija Goretti Jovanovaciz Družbe milosrdnih sestara sv. Križa iz Đakova, katehistica biskupa-ređenika u njegovoj pripravi za prvu pričest u Brodskom Varošu 1973. godine. Evanđelje je navijestio đakon Luka Ćosić. 

Prezbiteri-pratitelji ređenika mons. Ćurića bili su preč. Ivan Jurić, župnik osječke župe Preslavnog Imena Marijina i dekan Osječkog istočnog dekanata te prof. dr. Željko Tanjić, rektor Hrvatskoga katoličkog sveučilišta u Zagrebu. Nakon što je preč. Ivan Jurić od zareditelja nadbiskupa Hranića zatražio neka Ivana Ćurića zaredi za odgovornu službu biskupstva, nadbiskup je pozvao neka se pročita apostolski nalog svetoga Oca Franje o imenovanju mons. Ivana Ćurića pomoćnim biskupom Đakovačko osječke nadbiskupije i naslovnim biskupom Tele.  

Potom su apostolski nuncij u Hrvatskoj Giuseppe Pinto i prvi tajnik Apostolske nuncijature u Hrvatskoj mons. Janusz Blachowiak pročitali  apostolski nalog pape Franje:  

“Franjo, biskup sluga slugu Božjih, ljubljenomu sinu Ivanu Ćuriću, svećeniku Đakovačko-osječke nadbiskupije, tamošnjemu generalnom vikaru, imenovanome pomoćnom biskupu istoga Sjedišta te izabranome naslovnom biskupu Tele, pozdrav i apostolski blagoslov. U zajedništvu Kristova poslanja, Mi, kojima je po Božjoj providnosti povjerena sveopća Crkva, brižno pritječemo u pomoć onim pastirima duša, koji zbog pastoralnih potreba traže od Nas pomoćnike kako bi mogli lakše vršiti svoju službu. Sada pak posebno mislimo na Crkvu đakovačko-osječku, čiji je nadbiskup, časni brat Đuro Hranić, upitao da mu se dodijeli pomoćni biskup. Na tebe, dakle, ljubljeni sine, mislimo, koji si dosad predano i razborito vršio pastoralnu službu te si vlastite vrline potvrdio u svojoj nadbiskupiji, osobito kao nastavnik, odgojitelj, rektor Bogoslovnog sjemeništa i generalni vikar. Stoga, čuvši mišljenje Kongregacije za biskupe, Našom apostolskom vlašću imenujemo te naslovnim biskupom Tele i pomoćnim biskupom Đakovačko-osječke nadbiskupije, sa svim pravima i obvezama po odredbama Zakonika kanonskog prava. Rado ti dopuštamo da biskupsko ređenje primiš od katoličkog biskupa gdje god želiš izvan grada Rima, držeći se liturgijskih propisa. No, prije toga trebat ćeš položiti ispovijest vjere i dati prisegu vjernosti Nama i Našim nasljednicima po zakonima i propisima Crkve. Neka te s tvojim nadbiskupom metropolitom povezuje sveza zajedništva i ljubavi. Konačno, ljubljeni sine, potičemo te da, po zagovoru Blažene Marije Djevice i svetoga Ivana Apostola, sa svom poniznošću i blagošću te marljivim svakodnevnim služenjem u evangelizaciji donosiš obilan plod, sačuvaš jedinstvo Duha svezom mira (usp. Ef 4,1-3), kojim se uvećava slava Božja i puk kršćanski. Dano u Rimu, kod Sv. Petra, dana jedanaestog mjeseca ožujka, godine Gospodnje dvije tisuće devetnaeste, šeste Našega pontifikata.
Franjo, papa“.
 

Biskupska služba uvijek ima „uskrsnu ćud“ 

U svojoj je homiliji nadbiskup Đuro Hranić istaknuo kako su ljudi i u Isusovo vrijeme pa i danas imaju svoja različita mišljenja o Uskrslome Kristu. "Gledaju ga ne u svjetlu njegova identiteta utjelovljenoga Sina Božjega, koji je bio raspet, umro na križu, bio pokopan i treći dan iz groba uskrsnuo, nego iz perspektive vlastitih prizemnih interesa. Zato Isus prilično često nekome i zasmeta. Zato različite interpretacije i priče o njemu iz pera pojedinih osoba ili u nekim filmovima. Naime u susretu s nama Isus nas usmjerava prema trajnim i neprolaznim vrednotama; prema dobroti, ljubavi i praštanju; te nam tako predlaže promjenu srca i vlastitih nauma, traži od nas obraćenje – koje često uključuje radikalne promjene i zaokrete u vlastitom životu", kazao je mons. Hranić.  

"Sjaj istine o Isusu Kristu i naša vjera u njega kao Božjega pomazanika i Gospodina ne ovisi o pričama i govorkanjima, nego ona počiva na događajima, na svjedočanstvima apostola i drugih ovjerovljenih svjedoka uskrsnuća koji su Uskrsloga susretali, kojima se on ukazao i ponudio im da opipaju biljege rana na njegovu tijelu, pred kojima je on blagovao kako bi im pokazao da u pitanju nije neko njihovo priviđenje. Ona počiva na onome što se doista zbilo, na događajima koje su u svoje svjedočanstvo pretočili apostoli, Marija Magdalena, druge žene i učenici – pa sve do stražara na Isusovu grobu. Iz svega toga, dragi ređeniče Ivane i draga braćo i sestre, uočavamo uskrsni karakter apostolske službe. Bitna je služba apostola da su oni svjedoci Isusova uskrsnuća, da oni svjedoče istinu o Isusu koja počiva na onome što su oni sami „vidjeli i čuli“ (usp. Dj 4,20). Svoje svjedočanstvo o Isusu raspetom i uskrslome apostoli su prenijeli svojim nasljednicima te tako istina o Isusu i danas blista i sja „u zajedništvu Kristova poslanja“ po biskupima kao nasljednicima apostola, po svjedočanstvu apostolskoga zbora danas – te biskupska služba stoga uvijek ima 'uskrsnu ćud', naglasio je nadbiskup Hranić.  

"I mi smo, draga braćo i sestre, kao zajednica Isusovih učenika, kao Crkva koja je rođena krsnom vodom što je potekla iz Kristova otvorenog boka, koja se hrani i obnavlja darovima kruha i vina s euharistijskoga stola, i koju snaži, obnavlja i prožima Duh Krista raspetoga i uskrsloga, baštinici apostolske vjere, članovi smo apostolske Crkve, a biskupi su nositelji apostolske službe u neprekinutom nizu od prvoga apostolskoga zbora do današnjeg zbora biskupa na čelu s današnjim Petrom – papom Franjom. Prenošenje i nastavljanje te apostolske baštine (Successio apostolica) u neprekinutom zajedništvu apostolske vjere, apostolske Crkve i apostolske službe bit će uskoro, na veoma rječit i snažan sakramentalni način, očitovana po polaganju ruku ovdje prisutnog zbora apostola – naših biskupa na glavu novog člana apostolskoga zbora, biskupa Ivana, koji je svjestan te 'uskrsne ćudi' svoje apostolske službe, kao svoje biskupsko geslo, izabrao riječi 'U zajedništvu Kristova poslanja', zaključio je nadbiskup.  

Uslijedio je čin ređenja. Počeo je obećanjima izabranika mons. Ivana Ćurića, koji je s glasnim 'hoću' odgovorio na osam pitanja glavnoga zareditelja, potvrdivši tako pred zajednicom vjernika da će vjerno i ustrajno propovijedati Kristovo evanđelje, poklad vjere čuvati čistim i cjelovitim, Kristovo Tijelo i njegovu Crkvu graditi i trajno ostati u njegovu jedinstvu sa zborom biskupa, vjerno iskazivati posluh nasljedniku svetoga Petra apostola, brinuti se kao dobar otac za sveti Božji narod i upravljati ga na put spasenja, radi imena Gospodinova biti ljubazan i milosrdan prema siromasima i tuđincima, prema svima koji oskudijevaju; kao dobar pastir tražiti zalutale ovce i ponovno ih dovoditi Gospodnjemu ovčinjaku,  moliti bez prestanka za sveti narod i besprijekorno obavljati službu vrhovnog svećeništva.  

Nakon toga izabranik se prostro na tlo dok je puk molio litanijske prošnje svim svetima po slavonskom napjevu. Po svršetku litanija, uslijedilo je polaganje ruku i molitva ređenja nad izabranikom, pomazanje svetom krizmom, te predaja Evanđelistara, prstena, mitre i pastirskoga štapa.  

Novozaređeni biskup Ivan Ćurić potom je prošao sredinom katedrale i blagoslovio okupljene vjernike. Slavlje svete euharistije predvodio je nadbiskup Đuro Hranić uz suslavlje za oltarom kardinala Vinka Puljića i Josipa Bozanića, nadbiskupa Marina Srakića i novoga biskupa Ivana Ćurića. Nakon euharistijske službe uslijedila su obraćanja biskupu Ivanu.  

Predsjednik HBK zadarski nadbiskup Želimir Puljić uime biskupa izrekao je čestitku novozaređenom đakovačko-osječkom pomoćnom biskupu Ivanu Ćuriću. 

Ne bojte se, ima netko tko sve vodi i upravlja 

"Poštovani novozaređeni biskupe Ćuriću, Kad je početkom ožujka objavljena vijest da Vas je papa Franjo imenovao pomoćnim biskupom u Đakovu i naslovnikom starodrevne biskupije Tela, negdje kraj Kartage u današnjem Tunisu, uputio sam Vam prigodno pismo i čestitao na ukazanom povjerenju, te poželio neka bude blagoslovljeno Vaše služenje i djelovanja u Đakovačko-osječkoj nadbiskupiji. Što sada reći nakon biskupskog ređenja koje nas uvodi u otajstvo naše službe, navještaja Božje Riječi, podjele svetih sakramenata i odgoja naroda Božjega. Moguće je da očekivanja onih kojima ste poslani, kao i povjerenje koje Vam se ukazuje, stvori određene strepnje i strahove. Ali, ne bojte se. Ima netko tko sve vodi i upravlja. Uostalom, Crkva je Kristova, pa svu svoju brigu prepustite i povjerite Njemu. Služba pomoćnog biskupa usmjerava Vaš rad i služenje prema Đakovačko-osječkoj nadbiskupiji i metropoliji. No, nazočnost pastira iz naše Domovine i inozemstva pokazuje da je Vaše pastoralno djelovanje na otajstven način umreženo i u zajedništvo s drugim biskupima, kako iz našeg naroda tako i šire. A samo zajedništvo apostolskih nasljednika, u duhu Vašega gesla „U zajedništvu Kristova poslanja“, nije obično, nego sakramentalno. Neka to sakramentalno zajedništvo Kristove Crkve ispunja Vašu dušu radošću, hrabrošću i zahvalnošću. Izričem Vam i srdačnu dobrodošlicu u zbor Hrvatske biskupske konferencije. Čestitam Vašem ordinariju mons. Hraniću, kleru i puku ove časne Đakovačko-osječke nadbiskupije na daru novoga biskupa. Uz dobre želje primite još jednom iskrene čestitke s odanom molitvom neka Vas Gospodin blagoslovi i čuva". 

Preč. Ivan Lenić, župnik župe Gospe Brze Pomoći i upravitelj župe Brodski Varoš te dekan Slavonskobrodskog dekanata izrekao je čestitku novozaređenom đakovačko-osječkom pomoćnom biskupu Ivanu Ćuriću uime svećenika, redovnika i redovnica.  

Dragi brate u Kristu Uskrslom, sada biskupe Ivane, dragi naš Ićo! U ovom – vjernički proživljavano – dojmljivom slavlju biskupskoga ređenja, koje svojim duhovnim pologom i snagom, pa i danom slavljenja, izranja iz otajstva Vazma Gospodnjega, stoga istim tim više zrači ovo naše zborovanje; dok toliko toga rječito govori i bez riječi, jer je ovdje prvenstveno Bog na djelu u svojoj Crkvi, u Tvom i našem mjestu u njoj, u Tvom i našim životima vezanim s Uskrslim, čine mi se suvišnim dodatna doumljivanja i naše riječi, da ne bi bile frazama, a stvarnost je – makar otajstvena – ipak očita i silna. Stoga bih Ti u ovom trenutku s posve iskrenim, bratskim osjećajima posvjedočio zajedništvo i blizinu, radost i srdačne čestitke uime svećenika našega prezbiterija – onih starijih, bogatih mudrošću i iskustvom, nekih već pritisnutih bremenom godina i bolešću, te istrošenih radom u različitim službama dijela njive Gospodnje u našoj Đakovačko-osječkoj nadbiskupiji; zatim svećenika tvojih godišta i generacija u naponu snaga i darivanja sebe istom Kristovu poslanju, kao i onih mojih godišta i generacija kojima si bio sjemenišnim odgojiteljem i profesorom a koji nosimo puno uspomena i poveznica s Tobom i primljenoga od Tebe, također i zahvalnost za isto, uključujući i one s kojima si pastoralno djelovao u rodnom Slavonskom Brodu do svih mlađih svećenika u godinama zanosa i najmlađega đakona među nama; također, uime redovnika i redovnica ugrađenih u Tijelo naše partikularne Crkve, te svećeničkih i redovničkih kandidata koji su njezina radost i budućnost u nastavljanju Kristova poslanja.

Nama malo mlađima od Tebe, pa i drugima, poznata je Tvoja – nenametljiva, a jasna i živa – vjera u Krista Gospodina, ma tako ponizna, privržena ljubav prema Njemu, uvijek očitovana i u nama poticana kroz liturgijsko-sakramentalne susrete koji su Ti bili i ostali na srcu, do ovoga danas. Zrenje te vjere, uskrsne vjere (kao vjere apostola) nastoj sa svima nama – u nama samima – u otvorenosti milosti dalje podržavati i učvršćivati, da bi bila očitija naša dosljednost galilejskom Učitelju. Kao kršćanin i svećenik na tako si živ i djelatan način ucijepljen u zajedništvo naše Crkve, koju iskreno voliš. I bio si i ostani, kako si rekao na dan imenovanja, jedan između nas svećenika. Dragocjeno je uvijek naše svećeničko zajedništvo, naša međusobna iskrena i bratska potpora – i radi naše veće autentičnosti života i radi nesputanijega hoda za Kristom i radi skladnije suradnje sa službom biskupa i radi ispunjavanja poslanja svih na dobro Crkve i društva. 

Reče jednom jedan između mlađe braće: Kada bismo samo mi bili više braća… Pomozi nam i Ti u tome. Budi, sada i službom pomoćnoga biskupa, u oslonjenosti na službu našega nadbiskupa Đure, prvenstveno bliz i otvoren za zdravi bratski dijalog i plodonosnu suradnju sa svećenicima, redovnicima i redovnicama – na posvećenje nas samih, a onda i na izgradnju Tijela Kristova-Crkve na prostorima drage nam Slavonije, Baranje i Srijema. Davao nam svima Uskrsli po svom Duhu novoga žara i spremnosti na to u ovim izazovnim vremenima i onima koja nadolaze. Oslobađao nas strahova da ne uzmičemo i povlačimo se, nego – zagledani i snaženi Kristom – „izlazimo“ ususret ljudima. Tebe od početka nove etape odgovornosti u Crkvi još više ispunjala Njegova velikodušna ljubav, te svjetlo i mudrost Duha Svetoga, da budeš vjerni i razumni brat, sluga i pastir. 

Dragi Ićo, Bog Te u svemu (od Njega i nas očekivanom i potrebnom) uzdržao, krijepio i pomagao – da se i u ove dane uzraduje kršćanska vjera i svi iskuse i slave Kristovo spasenje. Za to ovoga svečanoga dana i ubuduće uzdižemo Ocu i svoje molitve. Živio nam „na mnogaja i blagaja ljeta“!

Čestitku novozaređenom đakovačko-osječkom pomoćnom biskupu Ivanu Ćuriću uime vjernika laika uputila je Margareta Bošnjakovićiz župe sv. Jurja u Bapskoj. 

"Poštovani i dragi biskupe Ivane, 

uime svih vjernika i vjernica Đakovačko-osječke nadbiskupije čestitam Vam na biskupskom ređenju ovdje, u našoj katedrali, majci svih crkava naše nadbiskupije. Iz sela i gradova, zaselaka i pustara, iz naših domova i obitelji – ‘kućnih Crkava’ širom naše nadbiskupije, podižemo svoj glas k nebu moleći snagu uskrsnuloga Isusa da Vas prati u Vašoj službi i svjedočenju prvenstva ljubavi. I mi ćemo se danas s ovoga mjesta, gdje smo susreli živoga Gospodina, dok nam je otkrivao Pisma i lomio kruh, poput učenika iz Emausa, vratiti u Jeruzalem, u naše domove. „U zajedništvu Kristova poslanja“ i ujedinjeni u molitvi s Vama želimo uvijek biti osnaženi živim Kristom. Potrebna nam je i Vaša pastirska podrška, briga, poticaj i ohrabrenje kako bismo, po zagovoru Majke Marije, mogli biti odani Bogu, pravi suradnici i svjedoci njegove ljubavi prema svojim obiteljima i bližnjima, svom narodu i domovini i svim ljudima. Majka Crkva danas Vas je postavila za pastira. Hvala Vam što ste se odazvali na službu biskupstva, a mi ćemo, ujedinjeni s Kristom, moliti da Vaša vjera ne malakše, nego da raste. Veselimo se Vašem dolasku u naše, bilo veće ili manje zajednice, kao i Vašoj subraći, našem nadbiskupu Đuri i nadbiskupu u miru Marinu. Neka nabujale vode poteku iz ovog svetišta (usp. Ez 47,5), prema sjeveru i jugu, istoku i zapadu naše nadbiskupije, i neka potok milosti sve ozdravlja i donosi obilne plodove u našim životima, diljem dragog nam zavičaja – slavonskog, srijemskog i baranjskog. Živjeli!" 

Potom se zahvalnim govorom obratio biskup mons. Ivan Ćurić.  

Valja mi svim srcem prionuti na službu, da se mogne ostvarivati što skladniji život drage nam nadbiskupije 

Poštovani oci! Draga braćo i sestre! „Gledam kako je ponosan i veseo skup svetih koji prispješe ovamo spremna srca.“ S istim riječima sv. Ćirila Aleksandrijskoga započeo sam zahvalnu riječ u svom mladomisničkom slavlju u Brodskom Varošu 1990. godine. Osjećam i danas da smo kao sabrana Crkva skup svetih koji prispješe spremna srca u Đakovo na ovogodišnji, malo posebniji Emaus i na slavlje biskupskoga ređenja. Upravo smo se ovih dana u bogoslužjima Vazmenoga trodnevlja spominjali muke i križa Gospodnjega. Zbog tog neizmjernoga spasenjskog djela njemu trajno želimo iskazivati svoje hvale i molitve: Hagios o Theos! Hagios Athanatos, eleison himas!“ Sveti Bože. Sveti Besmrtni, smiluj nam se! Zahvalni što je ubijelio naše haljine krvlju Jaganjčevom i shvaćajući da za nas nema većeg dara od spasenja i uskrsnuća. 

Najprije njemu, našem Gospodinu i Spasitelju pripada hvala današnjega dana. Pred njim sabirem sve svoje dosadašnje godine, sve korake, sva zajedništva i susrete, u zahvali za dar života, vjere i svećeničkog poziva. Njemu zahvaljujem za svoje roditelje, sestre i svu rodbinu. Upravo sam među njima mogao već od djetinjstva upijati životne vrednote, značenje kršćanske vjere te ljubav i baštinu svog hrvatskog naroda. Na službu pomoćnoga biskupa imenovao me papa Franjo. Njemu sam i posebnim kanonskim činom već obećao vjernost i zajedništvo, a danas mu izražavam svoju zahvalu moleći Gospodina da ga trajno krijepi u službi apostola Petra, da u današnjim prilikama što plodinije mogne ‘utvrđivati vjeru’ i kršćansko svjedočenje diljem svijeta. 

Na poseban način hvala Vama, preuzvišeni gospodine apostolski nuncije u Republici Hrvatskoj mons. Giuseppe Pinto. 
Dragi moj zareditelju, nadbiskupe Đuro! Postao sam naslovni biskup telski. No, pomoćni đakovačko-osječki nisam tek naslovni. Znam, valja mi uza Te svim srcem prionuti na službu, sa stvarnim zadaćama i očekivanjima, sve – da se mogne ostvarivati što skladniji život i djelovanje službi, zajednica i vjernika drage nam nadbiskupije. Želim Ti, doista, biti na pomoć, doprinoseći da Ti, kao prvi pastir, još lakše mogneš predvoditi i usmjeravati bogatstvo službi i uloga svih članova naše Crkve – svećenika, redovništva i vjernika laika. Uza Te moja iskrena zahvala ide našem nadbiskupu u miru Marinu, mom današnjem suzareditelju. Duga je i tako vrijedna, dragi nadbiskupe Marine, Vaša primjerna pastirska uloga i u mome životu. Od srca Vam hvala.
 

Hvala mom prvom suzareditelju kardinalu Vinku. Uzoriti, s Vašom službom u prigodi moga ređenja mnogo je poveznica: Vaša formacija i svećeničko ređenje u Đakovu, duboka povijesna povezanost naših biskupija i današnja upućenost i živa suradnja „s obje strane rijeke Save“, i moj rodni grad Slavonski Brod i sluga Božji nadbiskup Stadler, i naš hrvatski narod i njegove današnje prilike u cijeloj Bosni i Hercegovini, i još mnogo toga. Radostan sam zbog Vaše nazočnosti, poštovani kardinale Josipe, te sudjelovanja svakoga od vas, dragi nadbiskupi i biskupi, iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Srbije i Crne Gore, Mađarske, Njemačke i Austrije. Srdačno zahvaljujem na riječima ohrabrenja nadbiskupu Želimiru, predsjedniku Hrvatske biskupske konferencije kojoj sam od sada pribrojen. Uvijek ću nastojati sa svima vama, u iskrenom dijalogu i suradnji, doprinositi zajedništvu i povezanosti naših biskupija, osobito s Požeškom i Srijemskom, koje su u krilu naše metropolije. 

U radosti današnjega dana na poseban način želim izraziti zajedništvo s imenovanim nadbiskupom Antom Jozićem te, zajedno s vama, upraviti molitvu za njegov oporavak: Gospodine, pogledaj svoga slugu. Pridigni ga i okrijepi za svetu službu u tvojoj Crkvi. 

Divan se vijenac vas, dragi svećenici, sabrao u prigodi današnjega bogoslužja ređenja. Zahvalna srca među vama gledam svoje profesore, odgojitelje i župnike, a među vama mlađima, i s ponosom, veći broj onih kojima sam predavao ili bio odgojiteljem. Spominjem se danas i svih svojih preminulih odgojitelja i profesora, među kojim su: duhovnik mons. Ivan Šešo, dr. Nikola Dogan i dr. Andrija Šuljak. 

Dragi moji današnji pratitelji, Ivane i Željko. U vama sam dvojici htio označiti dvije vrijedne grane svog svećeničkog zajedništva: drage svećenike svoje generacije, sve svećenike naše te Srijemske biskupije, a potom, granu zajedništva Papinskoga zavoda Germanicum – Hungaricum i Papinskoga hrvatskog zavoda sv. Jeronima. To me je zajedništvo povezalo s mnogim svećenicima i vjernicima iz mnogih biskupija našega naroda te drugih zemalja. Svima, draga moja subraćo, najsrdačniji pozdrav i zahvala. 

Mnogi od vas uključili ste se u pripravu današnjega dana – naše Bogoslovno sjemenište s odgojiteljima, đakonima i bogoslovima, naš Fakultet, Kaptol i uprava katedrale. Hvala mons. Luki Strgaru, preč. Mati Gašparoviću, dr. Borisu Vuliću, kancelaru Dragi Markoviću i tajniku Domagoju Lackoviću te svim djelatnicima naših nadbiskupijskih ustanova. Hvala za duboka poticajna razmatranja don Ivanu Bodrožiću, koji me je u pripravi za današnji dan vodio kroz trodnevne duhovne vježbe. Svim srcem zahvaljujem vlč. Tomislavu Ćuriću, koji je s oduševljenjem u pripravu ovoga ređenja unio svoje darove i trud, od oblikovanja grba sve do agapa na trgu ispred katedrale koje su pripravili župljani njegove župe. Svima vam od srca hvala! 

Dragi redovnici i redovnice, i u moj se život veoma snažno utisnuo pečat vašeg, redovničkoga svjedočanstva. Hvala vam za današnji susret, dok molim Gospodina da vas blagoslovi svekolikom obnovom i pomlađuje vas novim zvanjima.  Hvala vama dragi pjevači, predvođeni maestrom Ivom Andrićem. Kako bih volio da nam nadbiskupija u bogoslužjima uvijek bude raspjevana! Želio bih vam na tom području biti od pomoći. 

Drago mi je osjetiti da se današnjem ređenju raduju sve župe i zajednice naše nadbiskupije, vjeroučitelji i brojni župni suradnici, počevši od ovog biskupskoga grada Đakova, od Osijeka do Iloka. Razumljivo je da se danas napose raduju vjernici rodnog mi grada Slavonskog Broda, čijega gradonačelnika od srca pozdravljam, a među svima, na poseban način, vjernici župe Krista Kralja u Brodskom Varošu s filijalom Gromačnik te župljani Brodskoga Vinogorja. I danas s vama u radosti kličem: „Zlati mi se, o Varošu mili!“, zahvalan na poseban način sadašnjem župnom upravitelju i dekanu preč. Ivanu Leniću. Još je jedna vrijedna grana moga zajedništva, a to je rodni zavičaj mojih roditelja u tomislavgradskom, duvanjskom kraju. Hvala vam, dragi župljani Prisoja, hodočasnici današnjega slavlja, s vjernicima iz župe Grabovica, zajedno s vašim svećenicima i bogoslovima. 

Draga moja rodbino – raširena po mnogim našim krajevima i diljem svijeta. Mnoge, doduše, nemam priliku često susretati. Zbog toga vam još snažnije izričem zahvalu za sudjelovanje u današnjem slavlju.Srdačan pozdrav i zahvalnost za današnju nazočnost izražavam predstavnicima kršćanskih Crkava i zajednica, želeći da, uvijek u svjetlu Evanđelja, raste naše uzajamno razumijevanje, dijalog i suradnja, da bi svijet lakše razabrao svjetlo i spasenje koje dolazi po Isusu Kristu.Srdačno pozdravljam nazočne župane i gradonačelnike, sve predstavnike građanskih vlasti te predstavnike ustanova znanstvenoga, odgojnoga i kulturnoga života. 

„U zajedništvu Kristova poslanja“. Tim sam geslom htio ponajprije samoga sebe podsjetiti da moja služba izvire iz oslonjenosti na Krista, da on i danas sabire Crkvu i da u njoj, djelom Duha Svetoga, podiže navjestitelje, služitelje i svjedoke, među pastirima, članovima posvećenoga života i vjernicima laicima. Zaključit ću svoju zahvalnu riječ pitanjem: Tko smo to mi – ljudi, kršćani današnjice? Tako sadržajan odgovor nalazimo u riječima biskupa Ćirila Kosa, čija je 100. obljetnica rođenja ove godine: Svojim životom, vjerom i poslanjem – veli biskup Ćiril – Kristu ste ‘posličeni’. Ima li što veće, ima li što ljepše? Braćo moja i sestre! Bog vas poljubio ‘srićom i zdravljem’! Amen"
 

Liturgijsko pjevanje mise ređenja animirali su  katedralni i konkatedralni mješoviti zborovi iz Đakova i Osijeka s pridruženim župnim zborovima, uz dirigenta mo Ivana Andrića i orguljsku pratnju Darija Kusture.

Koncelebranti i predstavnici drugih Crkava na misi biskupskog ređenja mons. Ćurića
 

Uz brojne svećenike, biskupsko ređenje mons. Ivana Ćurića okupilo je u đakovačkoj prvostolnici brojne nadbiskupe i biskupe te provincijale. Uz zareditelja đakovačko-osječkog nadbiskupa Đuru Hranića te suzareditelje vrhbosanskog nadbiskupa kardinala Vinka Puljića i umirovljenog đakovačko-osječkog nadbiskupa Marina Srakića, te zagrebačkog nadbiskupa kardinala Josipa Bozanića, predsjednika HBK zadarskog nadbiskupa Želimira Puljića i apostolskog nuncija u RH mons. Giuseppea Pinta, koncelebrirali su: mons.Ivan Devčić, nadbiskup metropolit riječki, mons. Marin Barišić, nadbiskup metropolit splitsko-makarski, mons. Stanislav Hočevar,nadbiskup metropolit beogradski, mons. Ludwig Schick, nadbiskup i metropolit Bamberga, mons. Rrok Gjonlleshaj, nadbiskup barski, mons. Franjo Komarica, biskup banjolučki, mons. Ivan Penzeš, biskup subotički, mons. Đuro Gašparović, biskup srijemski, mons. Antun Škvorčević, biskup požeški, mons. Josip Mrzljak, biskup varaždinski, mons. Vlado Košić, biskup sisački, mons. Gjura Džudžar, vladika za katolike istočnog obreda u Republici Srbiji, mons. Gyӧrgy Udvardy, biskup pečuški, mons. Ladislav Nemet, biskup zrenjaninski, mons. Vjekoslav Huzjak, biskup bjelovarsko-križevački, mons. Mate Uzinić, biskup dubrovački, mons. Tomo Vukšić, vojni ordinarij BiH, mons. Dražen Kutleša, biskup porečko-pulski, mons. Ivica Petanjak, biskup krčki, mons. Zdenko Križić, biskup gospićko-senjski, mons. Tomislav Rogić, biskup šibenski, mons. Petar Palić, biskup hvarski, mons. Ante Ivas, umirovljeni biskup šibenski, mons. Nikola Kekić,umirovljeni vladika križevački, mons. Anton Leichtfried, pomoćni biskup St. Pӧltena, mons. Ivan Šaško, pomoćni biskup zagrebački, mons. Mijo Gorski, pomoćni biskup zagrebački, mons. Marko Semren, pomoćni biskup banjolučki, don Željko Majić, generalni vikar i izaslanik biskupa mostarsko-duvanjskog, mons. Ratka Perića, mons. Janusz Blachowiak, tajnik Nuncijature u Zagrebu, mons. Filippo Colnago, prvi tajnik Nuncijature u Beogradu. U misi su sudjelovali provincijalni ministri: fra Jure Šarčević, OFM Cap., provincijalni ministar Hrvatske kapucinske provincije, fra Ivo Martinović, TOR, provincijalni ministar franjevaca trećoredaca, fra Josip Blažević, OFM Conv., provincijalni ministar franjevaca konventualaca te o. Srećko Rimac, OCD, provincijalni ministar karmelske provincije sv. oca Josipa u RH. 

Slavlju su nazočili predstavnici Njemačke biskupske konferencije te drugih Crkava: Heruvim, episkop osječko-poljski i baranjski, Peter Szenn, biskup Reformirane kršćanske kalvinske Crkve u RH, Branko Berić, biskup Evangeličke Crkve u RH te Darko Turšić, tajnik Ekumenske koordinacije Osječke regije.

izvor. djos.hr

Facebook Twitter Instagram