Vijesti

MORH raspisao natječaj za doktore medicine ili specijaliste medicine grana

 Ministarstvo obrane raspisalo je u srijedu 8. studenog 2023. javni natječaj za prijam dva kandidata/kandidatkinja za časnike/časnice zdravstvene službe, odnosno doktora medicine ili specijalista medicine grana.

 

 

Zainteresirani kandidati trebaju ispunjavati opće uvjete za prijam u Oružane snage Republike Hrvatske koji su propisani člankom 34. Zakona te ne mogu biti primljene osobe za čiji prijam postoje zapreke iz članka 35. Zakona.

 

 

Za kandidate doktore medicine ili specijaliste medicine grana nema dobnog ograničenja.

 

 

Uz vlastoručno potpisanu prijavu potrebno je priložiti:

 

 

- životopis

 

 

– dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (ovjerena preslika diplome)

 

 

– potvrdu odnosno ispis iz elektroničkog zapisa podataka iz područja radnih odnosa koji vodi Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje

 

 

– dokaz o državljanstvu RH (preslika domovnice ili osobne iskaznice)

 

 

– dokaz da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne stariji od 6 mjeseci).

 

 

Prije upućivanja na osposobljavanje kandidati prolaze posebni odabirni postupak koji su propisani Zakonom, Pravilnikom o utvrđivanju zdravstvenih, psihičkih, tjelesnih i sigurnosnih uvjeta za prijam u službu u Oružane snage Republike Hrvatske (Narodne novine br. 13/14, 134/15 i 138/15) i Pravilnikom o kriterijima i postupku odabira osoba koje se upućuju na osposobljavanje za časnika (Narodne novine br. 158/13).

Kandidati koji nisu završili program dragovoljnog vojnog osposobljavanja bit će upućeni na dragovoljno vojno osposobljavanje po skraćenom programu u studenom 2023., a odabrani kandidati za časnike bit će upućeni na temeljnu časničku izobrazbu u prosincu 2023. godine.

 

 

Kandidatima za časnike koji su doktori medicine dodjeljuje se časnički čin natporučnika, a kandidatima za časnike koji su doktori medicine specijalisti grane medicine dodjeljuje se čin bojnika.

 

 

Mjesto osposobljavanja i mjesto službe je teritorij Republike Hrvatske.

 

 

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja dostavljaju se na adresu: Središnjica za upravljanje osobljem, Ilica 256 b, Zagreb. Dodatne informacije kandidati mogu dobiti na tel: 01/37 84-636 i 01/3784-814.

 

 

Rok za podnošenje prijava na natječaj je do 18. studenog 2023. godine.

 

 

Više informacija o natječaju možete pronaći na poveznici: https://www.morh.hr/javni-natjecaj-za-prijam-kandidata-kandidatkinja-za-casnike-casnice-zdravstvene-sluzbe-2023/

08.11.2023 16:36:00

Facebook Twitter Instagram