Emisije

Mreža

 U emisiji Mreža nastojimo potaknuti kvalitetne programe za djecu i mlade kojima je cilj promicanje njihove dobrobiti. Pratimo aktivnosti srednjih I osnovnih škola na području naše županije, a najradije pomažemo rad udruga koje se bave djecom s posebnim potrebama, dječjim domovima, promoviramo njihove aktivnosti I uključujemo ih u svoje projekte, posebno edukativne I humanitarne.

15.12.2017 17:18:51

Facebook Twitter Instagram