Vijesti

Na tržištu rastu prihodi i ulaganja u pokretne mreže

 Ukupni prihodi ostvareni na tržištu elektroničkih komunikacija u prva tri kvartala 2023. godine iznosili su 1,284 milijarde eura, što je povećanje od gotovo devet posto.  Prihodi od usluge najma mreža i vodova viši su za 28,3 posto, a prihodi od mobilnih mreža za nešto manje od 12 posto. Prema tržišnim pokazateljima ove je godine na tržištu elektroničkih komunikacija manje uloženo u nepokretnu mrežu, ali su povećana ulaganja u pokretnu. Osim ulaganja u radiofrekvencijski spektar očekivano su nastavljena ulaganja u svjetlovodnu i kabelsku mrežu, odnosno ulaganja u mreže vrlo velikog kapaciteta (VHCN).

U trećem tromjesečju nastavljena je migracija korisnika na svjetlovodnu tehnologiju što je utjecalo na rast broja priključaka putem svjetlovodnih tehnologija od gotovo 33 posto te je takvu uslugu ostvarivalo 232.599 korisnika. Istovremeno je, u odnosu na isto razdoblje lani, vidljiv i pad broja priključaka na bakrenoj infrastrukturi za pet posto. Takvi priključci se najčešće zamjenjuju VHCN priključcima te je udio korisnika sa širokopojasnim priključcima s vrlo velikim kapacitetom nešto manji od jedne trećine svih korisnika. Udio priključaka s brzinom većom od 100Mbit/s dosegao je gotovo 39 posto.

Kod javno dostupne telefonske usluge u nepokretnoj mreži nastavljen je pad prihoda, broja priključaka i ukupnog odlaznog prometa. Uspoređujući isto tromjesečje prošle godine, ukupni odlazni promet manji je za 16,8 posto, ukupni prihodi niži su za 10,3 posto i iznose 30,9 milijuna eura, a broj telefonskih priključaka manji je za 2,8 posto i ima ih 1,212 milijuna. Broj korisnika koji imaju ugovorenu samostalnu telefonsku uslugu pri tome je smanjen za 12 posto.

Usluge u pokretnoj mreži u trećem tromjesečju, koje obuhvaća i ljetne mjesece, prati trendove ranijih godina. Prihodi su u odnosu na isto promatrano razdoblje prethodne godine veći za 10,4 posto i dosegli su 148 milijuna eura, a porastao je i broj korisnika za 1,5 posto na ukupno 4,713 milijuna različitih SIM kartica u uporabi.

Ukupni prihodi od usluga naplatne televizije iznosili su 32,2 milijuna eura i viši su za 6,2 posto u odnosu na treće tromjesečje prethodne godine. Najviše su tome doprinijeli veći prihodi od IPTV usluga, koji su rasli više od 12 posto, dok je za manji dio rasta prihoda zaslužna sve popularnija vlastita OTT usluga operatora. Prihodi od ostalih tehnologija naplatne televizije se smanjuju. Iako je ukupan broj priključaka neznatno niži u ovom tromjesečju, broj priključaka televizije utemeljene na internetskom protokolu (IPTV), kao i broj priključaka vlastite OTT usluge, veći je u odnosu na isto razdoblje lani. Broj IPTV priključaka u godini dana porastao je za 2,2 posto na 491 tisuću, a OTT priključaka za 22 posto i sada ih je nešto više od 50 tisuća.

Podatci o tržištu elektroničkih komunikacija dostupni su na internetskoj stranici Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti (HAKOM) na poveznici

20.12.2023 13:21:00

Facebook Twitter Instagram