Vijesti

Nacionalni je dan borbe protiv nasilja nad ženama

 Na današnji Nacionalni dan borbe protiv nasilja nad ženama, Informativno-pravni centar Slavonski Brod organizirao je javnu akciju na Gradskoj tržnici u sklopu globalne kampanje podrške ženama i djevojčicama Afganistana.

Nataša Kovačević, izvršna direktorica IPC-a kazala je da se problematikom nasilja bave intenzivno posljednjih 5,6 godina, no najčešće im se u potrebi obraćaju žrtve obiteljskog nasilja.

Primjetan je porast kaznenih prijava i to čak za 10%, dok se broj prekršajnih prijava smanjio- to ukazuje na to da žrtve rjeđe prijavljuju prekršajne oblike nasilja. Kovačević je dodala da poseban rast bilježe od početka pandemije, i to osobito što se tiče prijava za silovanje. Važno je sustavno raditi sa svim institucijama koje dolaze u dotiacj sa žrtvama jer pravosuđe mora osvijestiti važnost svoje uloge i u prevenciji, te im izricati maksimalne sankcije. Socijalna skrb treba raditi na prevenciji sa obiteljima od samih početaka, također intenzivno sa djecom već od najranijih dana kako bismo nove generacije naučili zdravom načinu rješavanja sukoba.

U tome svi kao građani imamo ulogu, stoga je Kovačević dodala da je upravo za to edukacija važna kako bismo znali prepoznati nasilje koje se događa nama ili oko nas te prijaviti, odnosno djelovati.

22.09.2021 12:45:28

Facebook Twitter Instagram