Vijesti

NATJEČAJ ZA FOTOGRAFIJE ZA KALENDAR S MOTIVIMA GRADA SLAVONSKOG BRODA ZA 2019.

1. Turistička zajednica grada Slavonskog Broda, sukladno projektnim zadacima iz Programa rada za 2019., poziva fotografe amatere i ljubitelje fotografije, da se jave na foto natječaj, koji se provodi putem facebook stranice Turističke zajednice.

2. Cilj natječaja je fotografijom prikazati turističku ponudu grada Slavonskog Broda kroz četiri godišnja doba na dvanaestlisnom kalendaru.
 
3. Svaki autor može na natječaju sudjelovati s više kolor, odnosno crno-bijelih fotografija.
 
4. Fotografije se predaju popunjavanjem prijavnice koja je sastavnica natječaja te slanjem fotografije i popunjene prijavnice putem e-maila na adresu ured@tzgsb.hr
 
5. Fotografije moraju biti u digitalnom obliku, u JPG formatu, minimalnih dimenzija 3.000 x 2.000 piksela, rezolucije 300 dpi. 
 
6. Fotografije ne smiju sadržavati nikakve tekstualne poruke niti potpise.
 
7. Autor fotografije osobno je odgovoran za prikazani motiv na fotografiji, garantira da ne postoje prava trećih osoba, odnosno da će eventualne zahtjeve trećih osoba rješavati osobno i bez dodatne naknade.
 
8. Autor fotografije prepušta Turističkoj zajednici ostvarivanje autorskog prava u dijelu reproduciranja, distribucije i predstavljanja javnosti te fotografije, vremenski, prostorno, dimenzijski i količinski neograničeno, u bilo kojem elektroničkom, tiskovnom ili drugom mediju u svrhu promocije grada Slavonskog Broda kao turističkog odredišta.
 
9. Autor fotografije odobrava Turističkoj zajednici korištenje njegovih osobnih podataka iz popunjene prijavnice za aktivnosti vezano za provođenje natječaja.
 
10. Pri svakom korištenju fotografija iz ovog natječaja Turistička zajednica se obvezuje naznačiti ime i prezime autora fotografije.
 
11. Natječaj je otvoren do 18. studenoga 2018.
 
12. Nakon zatvaranja natječaja povjerenstvo za odabir najboljih fotografija koje čine predstavnici Turističke zajednice i društva „Lasica“, u svojstvu autora grafičke pripreme, izabrat će 12 fotografija koje će biti sastavnicom kalendara.
 
13. Rezultati natječaja bit će objavljeni putem facebook stranice Turističke zajednice 21.studenoga 2018.
 
14. Svakom od autora čija fotografija bude izabrana od strane povjerenstva Turistička zajednica donirat će 10 primjeraka kalendara, najkasnije do 21. prosinca 2018. te ga javnosti predstaviti kao autora fotografije na svečanom predstavljanju kalendara koje će biti upriličeno tijekom zadnjeg tjedna prosinca 2018.

Facebook Twitter Instagram