Vijesti

Nove mjere za borbu protiv raka koji se može spriječiti cijepljenjem

 Europska komisija danas objavljuje preporuku za potporu državama članicama u njihovim nastojanjima da cijepljenjem spriječe rak. Posebno je usmjerena na poticanje primjene dvaju ključnih cjepiva kojima se mogu spriječiti virusne infekcije koje mogu dovesti do raka: protiv humanog papilomavirusa (HPV) i virusa hepatitisa B (HBV), kao i bolje praćenje stopa procijepljenosti.

Preporuka je dio europskog plana za borbu protiv raka, ključnog stupa europske zdravstvene unije. Procjenjuje se da se oko 40 % slučajeva raka u EU-u može spriječiti. Međutim, prema danas objavljenom novom izvješću, samo je oko 5 % ukupnih rashoda za zdravstvo 2021. bilo namijenjeno prevenciji.

 

Rak koji se može spriječiti cijepljenjem

 

Kako bi se eliminirao rak vrata maternice i drugi oblici raka uzrokovani HPV-om, kao što su određeni oblici raka glave i vrata te drugi oblici anogenitalnih rakova, u europskom planu za borbu protiv raka utvrđen je cilj da države članice do 2030. dosegnu stopu procijepljenosti od 90 % protiv HPV- a za djevojčice i znatno povećaju cijepljenje dječaka. Planom za borbu protiv raka nastoji se osigurati i pristup cijepljenju protiv HBV-a, posebno radi sprečavanja raka jetre. Ta su cjepiva ključna za zaštitu javnog zdravlja i podupiranje otpornih zdravstvenih sustava.

Međutim, još je dalek put do ostvarenja tih ciljeva. Brojne države članice na znatno su manje od 50 % procijepljenosti protiv HPV-a za djevojčice, a dostupni podaci za cijepljenje dječaka i mladih odraslih osoba su ograničeni i ne postoji dovoljno podataka o stopama cijepljenja protiv HBV-a.

Današnja preporuka sadržava niz mjera koje bi države članice mogle poduzeti kako bi poboljšale primjenu tih cjepiva kojima se spašavaju životi. Među njima su:

 

·         besplatno cijepljenje i/ili povrat troškova;

·         osiguravanje lakog pristupa cijepljenju, posebno ciljanim skupinama i ranjivim ili visokorizičnim populacijama;

·         uključivanje programa imunizacije protiv raka koji se može spriječiti cijepljenjem u nacionalne planove za borbu protiv raka;

·         jačanje komunikacijskih napora, posebno isticanjem koristi cijepljenja za roditelje, mlade i ciljne skupine te suzbijanjem pogrešnih informacija i dezinformacija;

·         poboljšanje praćenja i izvješćivanja o procijepljenosti kako bi se utvrdilo gdje će možda biti potrebno ukloniti nedostatke;

·         postavljanje konkretnog cilja za cijepljenje dječaka protiv HPV-a;

·         posebno kad je riječ o HBV-u, pojačati nacionalne napore za postizanje ciljeva za 2030.koje je postavio SZO:

·         95 %-tna procijepljenost (treća doza) cijepljenja protiv HBV-a u djetinjstvu;

·         95 % trudnica pregledanih na hepatitis B;

·         95 % novorođenčadi koja su pravodobno cijepljena (u roku od 24 sata od rođenja) za koje je predviđeno cijepljenje protiv HBV-a, među ostalim jačanjem sustava za praćenje napretka u ostvarivanju tih ciljeva i, prema potrebi, uz potporu ECDC-a.

·         uspostava elektroničkih registara cijepljenja;

·         razmjena najboljih praksi s drugim državama članicama kako bi se poboljšali nacionalni napori.

 

Komisija će pružiti potporu i državama članicama u provedbi Preporuke. Konkretno, ponudit će model komunikacijskih kampanja, prilagodljiv nacionalnim potrebama i uzimajući u obzir nacionalne posebnosti, kako bi se podigla svijest o važnosti tih cijepljenja. Komisija će pomoći i u radu na poboljšanju praćenja diljem EU-a, a Europski centar za sprečavanje i kontrolu bolesti (ECDC) do kraja 2024. izradit će novi pregled nacionalnih stopa procijepljenosti za HPV i HBV kako bi se stvorio bolji pregled situacije.

Istodobno se u okviru programa „EU za zdravlje” i dalje pruža znatna financijska potpora državama članicama u njihovim naporima za poticanje cijepljenja i borbu protiv raka. Zajednička akcija pokrenut će se 2024. kako bi se državama članicama pružila potpora u povećanju cijepljenja protiv HPV-a i borbi protiv zaraznih bolesti kao što su hepatitis i HIV/AIDS, financirano s 20 milijuna eura iz proračuna EU-a.

 

31.01.2024 16:21:00

Facebook Twitter Instagram