Vijesti

Novi sustav odvajanja otpada u središtu aktualca na Gradskom vijeću

Danas je u Velikoj vijećnici održana 9. sjednica Gradskog vijeća Grada Slavonskog Broda na kojoj je prisustvovalo 20 vijećnica i vijećnika. Na Dnevnom redu 9. sjednice nalazilo se 7 točaka, a usvojene su sve točke osim Prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o nerazvrstanim cestama na području grada Slavonskog Broda. Sve točke Dnevnog reda kao i materijali 9. sjednice Gradskog vijeća Grada Slavonskog Broda nalaze se OVDJE.

Inače, jedna od središnjih tema aktualanog sata bilo je najavljena provedba novog sustava odvajanja miješanog komunalnog otpada, a koji se temelji na uvođenju novih žutih vrećica. Vijećenice i vijećnici, većinom Kluba HDZ-a, iznijeli su svoje viđenje ove teme, te posztavila brojna pitanja gradonačelniku Duspari, kako bi i građani imali detaljan uvid u nove obaveze kad je riječ o komunalnom otpadu. 

o svemu više u našoj emisiji Slavonski puls, u 16 sati! 

 

11.11.2022 14:49:28

Facebook Twitter Instagram