Vijesti

Novo zasjedanje Županijske skupštine, u ponedjeljak 14. svibnja

 8. sjednica Županijske skupštine - dnevni red i materijali

Sjednica će se održati 14. svibnja s početkom u 9,00 sati

u Velikoj vijećnici županijske uprave i samouprave u Slavonskom Brodu, Ulica Petra Krešimira IV br.1.


Za sjednicu se predlaže sljedeći dnevni red:

-usvajanje Zapisnika o radu 7. sjednice Županijske skupštine

 1. Aktualni sat
 2. Prijedlog Rješenja o razrješenju tajnika Županijskog komasacijskog povjerenstva Brodsko-posavske županije i imenovanju novog
 3.  
  1. Prijedlog odluke o osnivanju Javne ustanove Centar za razvoj Brodsko-posavske županije
  2. Prijedlog odluke o imenovanju privremene ravnateljice Javne ustanove Centar za razvoj Brodsko-posavske županije
 4. Davanje prethodne suglasnosti na izmjenu i dopunu Statuta OŠ „Ivan Mažuranić" Sibinj
 5. Davanje prethodne suglasnosti na izmjenu i dopunu Statuta Srednje medicinske škole Slavonski Brod
 6. Izvješće o stanju kvalitete zraka na području Brodsko-posavske županije u 2017.
 7. Informacija o dodijeljenim stipendijama Brodsko-posavske županije za 2018.
 8. Informacija o provedbi Nacionalne strategije i Akcijskog plana suzbijanja zlouporabe droga na području Brodsko-posavske županije u 2017.
 9. Izvješće o radu Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata na području Brodsko-posavske županije u 2017. godini
 10. Izvješće o radu i Financijsko izvješće Turističke zajednice Brodsko-posavske županije za 2017.
 11. Izvješće o radu i Financijsko izvješće Vatrogasne zajednice Brodsko-posavske županije za 2017.
 12. Izvješće o poslovanju CTR-Razvojne agencije Brodsko-posavske županije d.o.o. za 2017.
 13. Izvješće o radu Regionalnog centra za gospodarenje otpadom –Šagulje d.o.o. za 2017. 

Sjednice Županijske skupštine su javne. Građani i najviše po tri predstavnika zainteresiranih pravnih osoba, imaju pravo prisustvovati sjednici Skupštine.

Građani i pravne osobe dužni su najaviti svoju nazočnost odnosno nazočnost svojih predstavnika na sjednici Županijske skupštine u pisanom ili elektroničkom obliku najkasnije tri dana prije održavanja sjednice. Građani su dužni navesti broj osobne iskaznice i OIB, a pravne su osobe dužne navesti imena i prezimena osoba koje će prisustvovati sjednici, te brojeve njihovih osobnih iskaznica i OIB-e (uz dodatnu dostavu OIB-a ili matičnog broja pravne osobe).

Osobe koje su dobile dopuštenje predsjednika Županijske skupštine za prisustvovanje sjednici, mogu prisustvovati sjednici uz predočenje osobne iskaznice ili druge identifikacijske isprave.

Najveći mogući broj osoba koje mogu pratiti sjednicu Skupštine je pet. U slučaju prevelikog interesa, predsjednik Županijske skupštine će prilikom izdavanja dopuštenja za prisustvovanje sjednici voditi računa o redoslijedu zaprimanja prijava.

Facebook Twitter Instagram