Vijesti

Obilazak radova na povezivanju vodoopskrbnog sustava Slavonski Brod - Sikirevci

 U tijeku su radovi na povezivanju vodoopskrbnog sustava Slavonski Brod na vodocrpilište Istočna Slavonija - Sikirevci. Radovi se odvijaju u dvije faze čime se građanima s područja Slavonskog Broda osigurava dovoljna količina vode za ljudsku potrošnju.

Radove su obišli ministar zaštite okoliša i energetike dr.sc. Tomislav Ćorić, generalni direktor Hrvatskih voda Zoran Đuroković sa svojim suradnicima, načelnik Općine Sikirevci Josip Nikolić, gradonačelnik Slavonskog Broda Mirko Duspara, direktor Vodovoda Slavonski Brod Stjepan Aščić, direktor Vinkovačkog vodovoda i kanalizacije Dražen Milinković.

Nakon onečišćenja vode za ljudsku potrošnju u vodoopskrbnom sustavu Slavonskog Broda u travnju ove godine, interventno je u vrlo kratkom roku omogućen dovod vode 100 l/s u vodoopskrbni sustav Slavonskog Broda s postojećeg crpilišta Istočna Slavonija – Sikirevci. Za interventno spajanje magistralnog cjevovoda bilo je nužno izvršiti prespoj, a na precrpnoj stanici Bicko Selo izvršeni su građevinski, strojarski i elektro radovi te radovi nadzora i upravljanja. Također, u suradnji s HEP-om izvedena je trafostanica koja omogućava rad crpne stanice. Istovremeno je izvršena i dezinfekcija vodospreme čime je prihvat vode iz magistralnog cjevovoda bio omogućen.

U drugoj fazi realizirano je uključivanje tri nova zdenca na crpilištu u Sikirevcima ukupnog kapaciteta 300 l/s uz potrebne preinake na postojećim objektima i osiguranje dovoda vode od 250 l/s u vodoopskrbni sustav Slavonskog Broda čime se osigurala normalna vodoopskrba. S obzirom na sadašnje potrebe vodoopskrbnog sustava Slavonskog Broda, trenutačno radi samo jedan zdenac. Ukupna vrijednost interventnih radova iznosila je 5 milijuna kuna te su ih u potpunosti financirale Hrvatske vode.

Trajno rješenje zahtijeva izgradnju magistralnog cjevovoda promjera 700 mm, dužine 2022 m i sustava dezinfekcije te razdvajane vodoopskrbnih sustava Slavonskog Broda i Vinkovaca. Zbog toga je potpisan Sporazum između Hrvatskih voda, Vodovoda d.o.o. Slavonski Brod i Vinkovačkog vodovoda i kanalizacije d.o.o. Vinkovci. Sporazumom su definirane radne aktivnosti za što su u 100 postotnom iznosu sredstva od 12 milijuna kuna osigurale Hrvatske vode. Radovi će biti završeni do kraja 2018. godine.

Uz radove na spajanju magistralnog cjevovoda, započeli su i radovi na izgradnji vodovodne mreže i kućnih priključaka u općini Sikirevci čime će biti izvedeno 1.760 metara cjevovoda i 500 kućnih priključaka.

Facebook Twitter Instagram