Vijesti

Odluka o novim mjerama: Tko smije raditi, a tko ne?

Obvezno je strogo se pridržavati protuepidemijskih mjera i stroge mjere socijalnog distanciranja iz ove Odluke u trajanju od 30 dana od dana donošenja ove Odluke.

Stroga mjera socijalnog distanciranja nalaže izbjegavanje bliskog osobnog kontakta u razmaku od najmanje dva (2) metra u zatvorenom prostoru i jednog (1) metra na otvorenom prostoru.

Protuepidemijske mjere koje se nalažu ovom Odlukom su: zabrana održavanja svih javnih događanja i okupljanja više od 5 osoba na jednom mjestu te obustava rada u djelatnosti trgovine osim: 

 • prodavaonica prehrambenih artikala

 • prodavaonica prehrambenih i higijenskih artikala

 • tržnica i ribarnica 

 • specijaliziranih prodavaonica za prodaju i izdavanje lijekova (ljekarne)

 • specijaliziranih prodavaonica za prodaju i izdavanje veterinarsko-medicinskih proizvoda

 • poljoprivrednih ljekarni

 • benzinskih postaja

 • kioska

 • pekarnica

 • kemijskih praonica rublja

 • specijaliziranih prodavaonica za prodaju ortopedskih i drugih pomagala

 • specijaliziranih prodavaonica dječje opreme

 • specijaliziranih prodavaonica hrane za životinje 

 • izdavanje građevinskog materijala na temelju narudžbe u maloprodaji

 • logističkih i distributivnih centara hrane, pića i higijenskih proizvoda i

 • veledrogerija


Obustava 

 • rada svih kulturnih djelatnosti (muzeji, kazališta, kina, knjižnice, čitaonice) te obustava održavanja izložbi, revija i sajmova

 • rada ugostiteljskih objekata svih kategorija, uz izuzetak usluge pripreme i dostave hrane, usluge smještaja te rada pučkih i studentskih kuhinja

 • rada uslužnih djelatnosti u kojima se ostvaruje bliski kontakt s klijentima (npr. frizeri, kozmetičari, brijači, pedikeri, saloni za masažu, saune, bazeni)

 • svih sportskih natjecanja i organiziranih treninga te obustava rada teretana, sportskih centara, fitness i rekreacijskih centara

 • održavanja dječjih i drugih radionica te organiziranih plesnih škola

 • rada autoškola i škola stranih jezika

 • vjerskih okupljanja


Prodavaonice i objekti koji nastavljaju rad u skladu s ovom Odlukom obvezni su:

 • osigurati da se kod ulaska u prodavaonice i objekte ne stvaraju gužve, te jasne upute o tome staviti na sve ulaze u prodavaonice i objekte kao i ostala prodajna mjesta

 • svu rasutu robu prodavati zapakirano

 • primjenjivati mjere pojačane higijene i svakodnevnog čišćenja svih prostora

 • organizirati rad tako da bude osigurana što veća međusobna udaljenost radnika uz poštovanje stroge mjere socijalnog distanciranja

 • redovito provjetravati prostore

 • osigurati punktove s dezinfekcijskim sredstvima za ruke u prostorima za korisnike te uz njih postaviti kratku obavijest o općim mjerama smanjenja rizika od zaraznih bolesti

 • na vidljivim mjestima istaknuti upute i preporuke za pridržavanje općih pravila o higijeni te strogoj mjeri socijalnog distanciranja

 • redovito provjetravati prostore 

 • na vidljivim mjestima istaknuti upute i preporuke za pridržavanje općih pravila o higijeni te strogoj mjeri socijalnog distanciranja


Poslodavci su obvezni:

 • organizirati rad od kuće gdje je moguće, otkazati sastanke ili organizirati telekonferencije i koristiti druge tehnologije za održavanje sastanaka na daljinu

 • otkazati službena putovanja izvan države osim prijeko potrebnih

 • zabraniti dolazak na radna mjesta radnicima koji imaju povišenu tjelesnu temperaturu i smetnje s dišnim organima, a posebno suhi kašalj i kratki dah.


Stožeri civilne zaštite dužni su osigurati provedbu i nadzor provođenja mjera iz ove Odluke, a posebno kroz aktivaciju operativnih snaga sustava civilne zaštite.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se na mrežnoj stranici Ravnateljstva civilne zaštite.

19.03.2020 09:20:00

Facebook Twitter Instagram