Vijesti

Održana je završna konferencija projekta „Reciklažno dvorište u općini Jakšić“

U Općini Jakšić održana je završna konferencija projekta „Reciklažno dvorište u općini Jakšić“, a nositelj projekta je bila Općina Jakšić te se projekt provodio u suradnji s Komunalcem Požega d.o.o. kao partnerom. Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. Vrijednost projekta je 2.642.509,25 kn, od toga je sufinanciranje Europske unije 2.148.670,80 kn, a od Općine Jakšić 493.838,45 kn.

Projekt je uspješno završen te su ostvareni slijedeći ciljevi: Izgradnja i opremanje reciklažnog dvorišta, stručni nadzor, informativno-obrazovne aktivnosti, promidžba i vidljivost te upravljanje projektom i administracija. Izgradnjom i opremanjem funkcionalnog reciklažnog dvorišta Općine Jakšić doprinijeti će se u budućnosti povećanju stope odvojeno prikupljenog komunalnog otpada i smanjenju količine otpada koji se odlaže na odlagalište, prije svega problematičnog (opasnog) otpada, otpadnog papira, metala, stakla, plastike, tekstila te krupnog (glomaznog) komunalnog otpada.

Načelnik Kovačević također je naglasio da je ovo samo jedan u nizu projekata koji su realizirani ili se realiziraju ove godine u općini Jakšić, Direktor tvrtke Komunalac d.o.o. Josip Vitez izrazio je zadovoljstvo na suradnji u ovom projektu te rekao kako je ovo treće reciklažno dvorište na području Požeško-slavonske županije kojim će upravljati Komunalac d.o.o., a župan Požeško-slavonske županije, Alojz Tomašević je na kraju se zahvalio svima koji su pomogli ostvarenju i realizaciji projekta, te pozivao stanovnike općine Jakšić na korištenje reciklažnog dvorišta u svakodnevnom životu što će smanjiti odlaganje otpada na za to neprikladnim mjestima.

14.05.2020 15:10:56

Facebook Twitter Instagram