Vijesti

Održano početno istraživanje/bušenje buduće Akumulacije Kamenska

U Orljavcu na prostoru buduće Akumulacije Kamenska, na glavnoj cesti prema Pakracu, 10. lipnja je održano će početno istraživanje odnosno bušenje.

Ova bi akumulacija trebala spriječiti ponovno zatvaranje državne ceste kada rijeka Orljava prelije iz korita, što se u zadnjih desetak godina, svake godine dogodilo nekoliko puta.

Već dugi nizh godina, općina Brestovac u Požeško-slavonskoj županiji čeka realizaciju ovog kapitalnog projekta koji za njih ima višestruko značenje kako je istaknuo načelnik općine Brestovac, Zdravko Mandić. Prisjetio se ogromne štete koju su 2014. godine, poplave učinile diljem Slavonije. Naglasio je kako bi ovaj projekt mogao doprinijeti i razvoju poljoprivrede, kao i turizma, tu vidi šansu razvoja i ostanka ljudi na području općine Brestovac.

Požeško-slavonski župan Tomačević je istaknuo visoku cijenu ovog projekta, ali i njegovu veliku vrijednost.

10.06.2020 11:24:00

Facebook Twitter Instagram