Vijesti

Online glazbeni seminar aranžiranja za puhačke orkestre

 Hrvatski sabor kulture poziva Vas na online glazbeni seminar aranžiranja za puhačke orkestre koji će biti održan dana 10., 11. i 17. 4. 2021. pod vodstvom skladatelja i dirigenta Ivana Josipa Skendera.

OPIS PROGRAMA

U Hrvatskoj djeluje velik broj amaterskih puhačkih orkestara koji imaju stalnu potrebu za novom literaturom kao i glazbenim aranžmanima prilagođenim njihovim specifičnim potrebama. Cilj seminara omogućiti je rijetko dostupnu edukaciju i program stručnog usavršavanja iz područja glazbene kompozicije i aranžiranja za puhačke orkestre, a time doprinijeti kvaliteti i stimuliranju glazbenog stvaralaštva. 

Seminar je koncipiran kao interaktivna glazbena radionica koja će biti održana u 4 termina dana 10., 11. i 17. travnja. Uključuje  teorijski  i  praktični  dio  kroz  koje  će  sudionike  voditi  skladatelji  dirigent  Ivan Josip Skender i moderatorica webinara Srđana Vrsalović, stručna suradnica HSK-a.

Polaznici seminara moći će sudjelovati kao aktivni i pasivni sudionici u programu.

Sudionici seminar prate uživo putem ZOOM aplikacije, a seminar će obuhvatiti: predavanja voditelja, samostalan i zajednički rad polaznika i voditelja.

Prijave su otvorene za sve zainteresirane. 
RASPORED RADA: 

SUBOTA, 10. travnja 2021. 

1. termin: 10,00 - 12,30 h
UVOD U ARANŽIRANJE ZA PUHAČKE ORKESTRE 
- osnove instrumentacije i orkestracije
- tretman melodije i pratnje, harmonizacija
- pitanja i odgovori
ANALIZA PRIMJERA 
- analiza gotovih aranžmana i varijante 
- pitanja i odgovori

2. termin: 16,00 - 18,30 h
ARANŽIRANJE U PRAKSI
- varijante orkestracije za različite sastave i kategorije
PRAKTIČAN RAD S POLAZNICIMA


NEDJELJA, 11. travnja 2021. 

3. termin: 10,00 - 12,30 h
RAD NA RANIJIM (GOTOVIM) ARANŽMANIMA POLAZNIKA 
- praktičan rad, analiza, diskusija
PRIPREMA ZA RAD NA ZADANOM PRIMJERU


SUBOTA, 17. travnja 2021. 

4. termin: 16,00 - 19,00 h
RAD NA ARANŽMANIMA POLAZNIKA SEMINARA
- analiza i diskusija o aranžmanima zadanih primjera
PRAKTIČAN RAD S POLAZNICIMA


NAPOMENE:

Seminar je namijenjen svim zainteresiranim polaznicima.
Nakon održanog seminara, sudionici će dobiti elektroničke potvrde o sudjelovanju na seminaru.
Preporuka je da aktivni polaznici imaju dostupan kompjuterski program za glazbenu notaciju (npr. Sibelius) zbog lakšeg rada na seminaru. 
Aktivni polaznici koji imaju već gotove aranžmane koje bi pokazali voditelju na seminaru, dužni su iste poslati u pdf-u ili programu za notografiju po prijavi za seminar na 
glazba@hrsk.hr

Skladateljski postupak aranžiranja specifičan je proces mijenjanja strukture, stila, forme i boje glazbenog materijala. Sudjelovanjem na seminaru sudionici će dobiti uvid u skladateljski način razmišljanja pri procesu aranžiranja uz usavršavanje tehnike instrumentacije i orkestracije. Na taj se način želi pomoći radu stručnih voditelja i skladatelja u cilju unaprjeđenja rada orkestara i afirmacije amaterske glazbene scene koja čini važan dio hrvatske kulture.


KAKO SUDJELOVATI – NAČIN PRIJAVE I REALIZACIJE RADIONICE

Online radionica bit će realiziran putem ZOOM aplikacije (
https://zoom.us).

Za prijavu je potrebno, najkasnije do 8. travnja 2021. putem računala ispuniti „Prijavnicu za radionicu“ klikom na poveznicu: 
https://bit.ly/3tWwgGR 

Prijavljeni sudionici na e-mail naveden u prijavi primit će „Potvrdu registracije“ sa svim informacijama i poveznicom za pristup seminaru.
Za sudjelovanje na radionici, poželjno je da svaki sudionik na svoje računalo brzo i jednostavno instalira ZOOM aplikaciju klikom na poveznicu: 
https://zoom.us/support/download.
Ukoliko sudionik ne instalira ZOOM aplikaciju unaprijed, instalacija aplikacije bit će pokrenuta automatski prilikom pristupa seminaru.
Svim prijavljenim sudionicima bit će omogućena tehnička pomoć za uspješno pridruživanje i praćenje online seminara. HSK stručna služba bit će dostupna prije početka održavanja radionice na poveznici za pridruživanje seminaru navedenoj u potvrdi registracije ili pozivom na broj 095/4621 737 (Srđana Vrsalović).

Za sve članice Hrvatskog sabora kulture koje su podmirile članarinu, sudjelovanje na radionici je BESPLATNO.

Sudionici radionice koji nisu članovi Hrvatskog sabora kulture dužni su uz prijavu, najkasnije do 8. travnja 2021. uplatiti kotizaciju u iznosu od 250 kn.

Podaci za uplatu kotizacije (za ne članove HSK):
Broj žiro računa (IBAN): HR7223600001101534566 (Zagrebačka banka)
Hrvatski sabor kulture, Ulica kralja Zvonimira 17, 10 000 Zagreb, OIB: 45263394181.
Uplatitelj: Ime i prezime/Naziv uplatitelja
Poziv na broj: OIB (uplatitelja)
Svrha doznake: Seminar „ARANŽIRANJE ZA PUHAČKE ORKESTRE“ 2021. - Navesti ime i prezime polaznika
Potvrdu uplaćene kotizacije molimo dostaviti na e-mail 
prodaja@hrsk.hr najkasnije do 8. travnja 2021.
 
OBVEZNICI JAVNE NABAVE (škole, vrtići, knjižnice, učilišta i sl.), koji će svojim zaposlenicima financirati sudjelovanje na online seminarima, a kojima je potrebno dostaviti e-račun za uplaćenu kotizaciju, trebaju slijediti sljedeće korake:

1. ispuniti prijavni obrazac na: 
https://bit.ly/3tWwgGR

  • ispuniti za svakog zaposlenika zasebno, ukoliko će sudjelovati više zaposlenika istog poslodavca
  • navesti e-mail adresu zaposlenika kojoj zaposlenik može pristupiti i izvan radnog vremena i radnog mjesta poslodavca (preporučamo osobne e-mail adrese zaposlenika –> ne koristiti istu e-mail adresu za sve zaposlenike jer se iste međusobno poništavaju prilikom prijave)
  • u rubrici „OIB uplatitelja“ upisati OIB poslodavca

2. izvršiti uplatu kotizacije (250,00 kn po sudioniku)

  • prilikom plaćanja navesti podatke za plaćanje ranije navedene u ovom pozivu
  • potvrdu uplaćene kotizacije i (skeniranu) narudžbenicu dostaviti na e-mail prodaja@hrsk.hr najkasnije do zadnjeg dana navedenog za prijave

3. zaprimiti e-račun nakon održanog online radionice

  • e-račun će biti dostavljen poslodavcu putem sustava za e-račune par dana nakon realizacije online radionice

Napomena: Ako polaznik iz objektivnih ili subjektivnih razloga ne prisustvuje online seminaru, uplaćena kotizacija se ne vraća jer se sredstvima od kotizacija sufinanciraju troškovi održavanja seminara.
 

BIOGRAFIJA VODITELJA SEMINARA

Ivan Josip Skender rođen je u Varaždinu 1981. godine. Opću gimnaziju i srednju glazbenu školu u Varaždinu upisuje sa samo 12 godina. Nakon mature 1997. godine upisao je studij kompozicije na Muzičkoj akademiji u Zagrebu, u klasi prof. Željka Brkanovića kao najmlađi student kompozicije u povijesti Akademije. Godine 1999. upisao je paralelni studij dirigiranja u klasi prof. Vjekoslava Šuteja. Usavršavao se na seminarima i radionicama iz dirigiranja (KlausArp, Bertrand de Billy, ZubinMehta i dr.) i kompozicije (Michael Jarell, Joszef Soproni). Dobitnik je Rektorove nagrade za skladbu "Heads and Tails". Od 2010. do 2012. pohađao je dvogodišnji postdiplomski studij orkestralnog dirigiranja u Beču u klasi prof. Uroša Lajovica. Skladbe su mu izvođene u gotovo svim zemljama zapadne i srednje Europe, te u SAD, Kanadi i Meksiku. 2011. godine je skladao svoje najopsežnije djelo, operu Šuma Striborova koja je praizvedena u Hrvatskom narodnom kazalištu Ivana pl. Zajca u Rijeci u sklopu Muzičkog biennala Zagreb, te je doživjela brojne izvedbe u samo godinu dana svog postojanja. Bio je prvi skladatelj - predstavnik Hrvatske na europskom multimedijskom festivalu MusMA (Music Masters on Air) 2012. Laureat je stipendije "Rudolf i Brigita Matz" za mlade skladatelje. 
Kao dirigent surađivao je sa brojnim hrvatskim i stranim orkestrima i zborovima (Simfonijski orkestar austrijske radiotelevizije, Canadian Sinfonietta, operni ansambl Staatsheatera u Braunschweigu, Hrvatski barokni ansambl, Zagrebačka filharmonija, Varaždinski komorni orkestar, ansambl Nacionalne Opere i Baleta Tirana, Dubrovački simfonijski orkestar, Karlovački komorni orkestar, Zagrebački orkestar mladih, Zbor i orkestar HRT, Akademski zbor Bazilike Srca Isusova u Zagrebu Palma). Zbor Palma je pod njegovim vodstvom osvojio prvu nagradu na državnom natjecanju pjevačkih zborova u Zagrebu 2006., 2008., 2010. i 2012. te posebnu nagradu Hrvatskog društva skladatelja za najbolju izvedbu skladbe hrvatskog autora 2008. Na međunarodnom festivalu zborova u Ohridu 2009. i na međunarodnom festivalu zborova u Pragu 2011. osvaja prve nagrade i posebne nagrade žirija. Bio je jedan od pokretača i prvi zborovođa Djevojačkog zbora Hrvatske 2011. U dirigentskoj karijeri osobito je posvećen izvedbama i praizvedbama skladbi suvremenih hrvatskih autora, a 2012. članovi ansambla za suvremenu glazbu Cantus izabrali su ga za stalnog dirigenta. 
Od 2005. do 2014. zaposlen je u Operi Hrvatskoga narodnog kazališta u Zagrebu na mjestu zborovođe te sudjeluje u svim opernim produkcijama kao zborovođa, asistent ili dirigent. Godine 2009. postao je asistent prof. Uroša Lajovica na Muzičkoj akademiji u Zagrebu. U bečkom Musikvereinu debitirao je 2011. godine, a u Operi Hrvatskoga narodnog kazališta u Zagrebu 2012. s operom Ljubavni napitak GaetanaDonizettija. Iste godine ravna premijerom opere "SchustervonDelft" Blagoja Berse, za čiju je pripremu, redakciju partiture i izvedbu primio nagradu Društva sveučilišnih nastavnika u Zagrebu. Debitirao je u Stattstheateru u Braunschweigu (Njemačka) 2016. godine izvedbom opere "Tosca". Vršio je dužnost umjetničkog ravnatelja Opere HNK u Zagrebu za opernu sezonu 2013./2014. Od 2014. do 2019. zaposlen je na funkciji dirigenta Opere HNK u Zagrebu. Na muzičkoj akademiji zaposlen je na mjestu docenta na odsjeku za dirigiranje, udaraljke i harfu. Dobitnik je nagrade "Stjepan Šulek" za kompoziciju 2017. godine za skladbu "Phantasmagoria". Bio je član više povjerenstava za natjecanja i smotri hrvatskog glazbenog amaterizma

26.03.2021 13:29:00

Facebook Twitter Instagram