Vijesti

Otvorena Nacionalna konferencija Savjeta mladih Republike Hrvatske

 Slavonski Brod domaćin je ovogodišnje Nacionalne konferenciju Savjeta mladih RH, od 20. do 22. rujna . Riječ je o središnjem, i najvećem, godišnjem susretu namijenjenom svim savjetima mladih u Hrvatskoj.

Konferencija, koju organiziraju Udruga gradova u RH, Grad Slavonski Brod i Savjet mladih Grada Slavonskog Broda, ima za cilj jačanje uloge savjeta mladih u procesima donošenja odluka i kreiranju lokalnih politika te izgradnju kapaciteta samih članova savjeta mladih.

U tri dana trajanja konferencije stručnjaci iz područja rada s mladima doprinijet će kvaliteti programa i rasprava na Konferenciji. Ipak, najveći fokus bit će na samim članovima savjeta mladih koji će zajedničkim radom na temelju primjera dobre prakse iznjedriti konkretne rezultate Konferencije koji mogu biti korisni za njihov svakodnevni rad.

Konferencija je središnji godišnji susret za sve savjete mladih u Hrvatskoj..

Facebook Twitter Instagram