Vijesti

POLICIJA PROMIČE HUMANITARNO DJELOVANJE

Predstavnici Zaklade policijske solidarnosti, Josip Ćelić (zamjenik glavnog ravnatelja policije), Dubravko Novak (upravitelj Zaklade policijske solidarnosti) i Helena Biočić (potpredsjednica Upravnog odbora Zaklade), danas su posjetili Policijsku upravu brodsko-posavsku, održavši sastanak sa načelnikom policijske uprave Antunom Valićem i rukovoditeljima ustrojstvenih jedinica.

Tema sastanka je promicanje humanitarnog djelovanja Zaklade policijske solidarnosti.

Upravitelj Zaklade Dubravko Novak je istaknuo, da je Zaklada naša snaga i zasigurno jedan najuspješniji projekt Ministarstva unutarnjih poslova. Ukratko je pojasnio svrhu, naglasivši važnost zajedništva i međusobne pomoći policijskih službenika.

Zaklada policijske solidarnosti, osnovana je 11. listopada 2005. godina, a s radom je započela 5. svibnja 2006. godine, sa svrhom humanitarnog djelovanja i potpore policijskim službenicima.

Svi policijski službenici mogu postati članovi Zaklade na način da svojim dragovoljnim novčanim prilozima uplaćuju u fond Zaklade te tako iskažu svoje humane i plemenite namjere.Potpredsjednica Upravnog odbora Zaklade Helena Biočić je spomenula način rada Zaklade, te pružanja pomoći radnim kolegama policijskim službenicima i članovima njihovih obitelji, a posebice onih teško socijalno ugroženih. Bitno je sudjelovati i pokazati, da se i skromnim donacijama policija može ujediniti i od srca pomoći onima koji trebaju našu pomoć.

Zamjenik glavnog ravnatelja Ćelić je rekao, da predstavnici Zaklade obavljaju častan i vrlo zahtjevan posao s jedinim ciljem, pružanja pomoći svojim kolegama, i to onima kojima je pomoć neophodna. Ljudima se treba posvetiti i pomagati se međusobno, jer u policijskim redovima ima onih koji trebaju pomoć.

Zaklada policijske solidarnosti osnovana je upravo u tu svrhu, i to: zbog pružanja pomoći prilikom svih oblika stradavanja i ugrožavanja socijalnog položaja policijskih službenika, pružanja financijske pomoći članovima obitelji poginulih policijskih službenika, pružanja pomoći pri rješavanju stambenog pitanja, školovanja djece, socijalnom i zdravstvenom zbrinjavanju, pružanju materijalne i zdravstvene pomoći nezaposlenim roditeljima, kojima je poginuli policijski službenik bio jedini skrbnik, pružanja financijske pomoći za liječenje teško oboljelih policijskih službenika i članova njihove najuže obitelji i materijalnog zbrinjavanja teško socijalno ugroženih obitelji policijskih službenika.  


29.01.2019 14:16:35

Facebook Twitter Instagram