Vijesti

Poljoprivrednici do 31. prosinca mogu podnijeti zahtjev za isplatu potpore

Do 31. prosinca 2018. godine u podne poljoprivrednici mogu podnijeti zahtjev za isplatu potpore u okviru Natječaja za provedbu podmjere 17.1. Osiguranje usjeva, životinja i biljaka iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020. Prihvatljivi korisnici su fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika, a maksimalni iznos godišnje potpore po korisniku je 75.000 eura u kunskoj protuvrijednosti te se odnosi na godinu za koju su zahtjevi za isplatu potpore podneseni. Intenzitet potpore iznosi do 70% prihvatljive premije osiguranja, izvještava Ministarstvo poljoprivrede.

Iz Ministarstva napominju da korisnik mora biti upisan u Upisnik poljoprivrednika u trenutku podnošenja zahtjeva za isplatu potpore, a sve dodatne informacije možete pogledati ovdje. Zahtjev za isplatu potpore smatra se podnesenim kada korisnik dostavi Potvrdu o podnošenju preporučenom pošiljkom ili neposredno u Agenciju za plaćanja. 

"Štete od elementarnih nepogoda svake godine sve više rastu. Stoga je Vlada odobrila žurnu pomoć oštećenicima-poljoprivrednicima na području 13 županija u iznosu od 16,7 milijuna kuna i to samo onima kojima je šteta na proizvodnom potencijalu veća od 30%. Ne gledajte u nebo, osigurajte svoju proizvodnju, a mi vam sufinanciramo 70% police osiguranja. Ne propustite priliku. Na vrijeme ne možete računati, ali možete ublažiti posljedice. Odaziv korisnika ove mjere je u kontinuiranom porastu i povećao se tri puta od 2016. godine, što znači da su izmjene koje smo uveli u ovu mjeru bile dobro prihvaćene", izjavio je potpredsjednik Vlade RH i ministar poljoprivrede Tomislav Tolušić. 

Kako bi dodatno pomogli poljoprivrednicima i povećali broj ugovorenih polica osiguranja, Ministarstvo poljoprivrede uvelo je promjene u provedbi podmjere 17.1. Osiguranje usjeva, životinja i biljaka:

1) Promijenili smo način podnošenja zahtjeva za potporu, korisnik više ne treba platiti cjelokupnu premiju osiguranja, nego po ugovaranju osiguranja plaća 30% premije osiguranja, dok 70% premije Agencija za plaćanja, nakon administrativne obrade, izravno plaća osiguravajućoj kući u ime poljoprivrednika 

2) Smanjili smo prag gubitka poljoprivredne proizvodnje s 30% na 20%, 

3) Intenzitet potpore povećali smo sa 65 % plaćene premije osiguranja na 70% 

4) Zahtjev za isplatu potpore poljoprivrednici mogu podnijeti tijekom cijele godine.

 Do sada su objavljena tri natječaja za osiguranje usjeva, životinja i biljaka:

 

1. NATJEČAJ (zahtjevi za razdoblje 2016. godina): Do 31. 1. 2017. u M17 zaprimljeno je 2359 zahtjeva za isplatu potpore u kojem je tražena potpora u iznosu od 31,453.136,58 kuna. 

2. NATJEČAJ (zahtjevi za razdoblje 2017. godina): Do 31. 1. 2018. u M17 poslano je i zaprimljeno 3077 zahtjeva za isplatu potpore u kojem je tražena potpora u iznosu od 44,434.300.37 kn. 

3. NATJEČAJ (zahtjevi za razdoblje 2018. godina - prijave se još primaju): Do 27. 12. 2018. zaprimljeno je 5757 zahtjeva sa traženim iznosom potpore od 72,359.821,48 kuna. Zbog velikog interesa korisnika iznos inicijalne alokacije od 70 milijuna kuna bit će povećan i svi prihvatljivi korisnici dobit će sredstva za osiguranje, izvijestili su iz Ministarstva.

Facebook Twitter Instagram